วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ที.เอช.นิค เปิดฟาสต์แทร็กจดโดเมนระดับ2 แค่ 'ชื่อ.th'

ที.เอช.นิค เปิดฟาสต์แทร็กจดโดเมนระดับ2 แค่ 'ชื่อ.th'

  • Share:

ที.เอช.นิค เปิดโครงการเฉพาะกิจ ให้บริการจดโดเมนระดับ 2 ครั้งแรกกับการรับสมัครจดชื่อเว็บไซต์ ภายใต้ “.th” โดยไม่ต้องมีรหัสหมวดหมู่องค์กรมาคั่นกลาง ทำให้ชื่อเว็บไซต์สั้น กระชับ และสะดุดตายิ่งขึ้นถึงวันที่ 1-30 มิ.ย.57...

นางสาววิไลวัลย์ พนารินทร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้ ที.เอช.นิค ทำหน้าที่เป็นผู้รับจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ภายใต้ ".th" และ ".ไทย" ในชื่อโดเมนระดับที่ 3 (Third-Level Domain) ภายใต้นโยบายโดเมนที่กำหนดโดยคณะอนุกรรมการนโยบายโดเมน มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ชื่อโดเมนระดับที่ 3 ประกอบด้วยหมวดหมู่สำหรับแยกประเภทองค์กรและบุคคลทั่วไป รวมทั้งสิ้น 7 หมวดหมู่ ได้แก่ “.co.th”, “.ac.th”, “.go.th”, “.or.th”, “.mi.th”, “.net.th” และ “.in.th” ข้อมูลสถิติชื่อโดเมน .th เดือนเมษายน 2557 ที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้นจำนวน 63,246 ชื่อ โดยหมวดหมู่ที่ได้รับความนิยมสูงสุด 2 ลำดับแรก คือ .co.th จำนวน 32,785 ชื่อ และ .in.th จำนวน 16,400 ชื่อ

วิไลวัลย์ พนารินทร์


ผจก.ทั่วไป บ.ที.เอช.นิค. กล่าวต่อว่า แนวโน้มการจดชื่อโดเมนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะองค์กรและบุคคลทั่วไป หันมาให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับการมีตัวตนบนโลกออนไลน์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการทำตลาดออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น ในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลซีย นิวซีแลนด์ ได้เพิ่มการให้บริการจดทะเบียนโดเมนระดับที่ 2 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่ต้องการชื่อเว็บไซต์ ที่แสดงตัวตนบนโลกออนไลน์ได้อย่างมีเอกลักษณ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการชื่อเว็บไซต์ สำหรับประชาสัมพันธ์การจัดงาน หรืออีเวนต์ที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน ทั้งนี้ ความโดดเด่นของโดเมนระดับที่ 2 คือ "ชื่อเว็บไซต์จะไม่ถูกคั่นกลางด้วยรหัสหมวดหมู่ ทำให้ชื่อเว็บไซต์สั้น กระชับ และสะดุดตายิ่งขึ้น" ยกตัวอย่าง เว็บไซต์ thairath.co.th เมื่อเปลี่ยนเป็นระดับสองจะสามารถใช้แค่ thairath.th ได้นั่นเอง

ในอดีตเคยมีการให้จดชื่อโดเมนสำหรับการจัดงานเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 ในปี 2541 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในชื่อ asiangames.th เป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) สำหรับประเทศไทยได้มีผู้ให้ความสนใจร้องขอให้มีการเปิดบริการจดโดเมนระดับ ที่ 2 อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด คณะอนุกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้เปิดโครงการรับจดโดเมนระดับที่ 2 แบบเฉพาะกิจขึ้นมา โดยรายได้ทั้งหมดจากการจดโดเมนแบบเฉพาะกิจครั้งนี้ จะมอบเป็นเงินบริจาคจากผู้สนใจแต่ละรายให้แก่มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยโดยตรง โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนสำหรับการศึกษาวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์เน็ตประเทศไทย ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นในอนาคต 

ภาคภูมิ ไตรพัฒน์


ด้าน นายภาคภูมิ ไตรพัฒน์ กรรมการ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ในฐานะอนุกรรมการนโยบายโดเมน มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และเป็นหนึ่งในคณะทำงานโครงการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจแต่ละรายขอชื่อโดเมนเป็นภาษาอังกฤษได้ไม่จำกัดจำนวน โดยแยกประเภทผู้ขอจดออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ (1) กลุ่มที่ขอจดชื่อที่ตรงกับชื่อโดเมนระดับ 3 ซึ่งผู้สมัครถือครองอยู่แล้ว ยกเว้นชื่อในหมวดหมู่ .in.th (2) กลุ่มที่ขอจดชื่อโดเมนโดยใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (3) กลุ่มที่ขอจดชื่อโดเมนด้วยชื่ออื่นๆ เช่น ชื่อบริษัท สถานประกอบการ สถานศึกษา หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และชื่อ-สกุลบุคคลทั่วไปตามบัตรประชาชนไทย รวมถึงชื่อโครงการ หรือการจัดงานต่างๆ

"ผลตอบรับจากโครงการนี้ จะถูกนำไปเป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและเทรนด์ความต้องการใช้โดเมนระดับที่ 2 เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และแนวทางการเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบในอนาคต เราเชื่อว่าการให้บริการจดโดเมนระดับที่ 2 ครั้งนี้ จะตอบโจทย์ความต้องการและได้รับความสนใจเพราะมันเป็นการเพิ่มโอกาสและเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชื่อเว็บไซต์บนโลกออนไลน์ให้แก่เจ้าของ องค์กร เราคาดการณ์ว่าจะมีผู้ให้ความสนใจในโครงการนี้กว่า 100 ราย และขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคกับมูลนิธิฯ ผ่านโครงการนี้" กก.ที.เอช.นิค กล่าว.

ผู้สนใจจดทะเบียนชื่อโดเมนระดับที่ 2 สามารถบริจาคลงทะเบียนยื่นคำขอ 10,000 บาท ต่อชื่อโดเมน และเมื่อคำขอผ่านการพิจารณาแล้ว สามารถเลือกบริจาคลงทะเบียนโดเมนได้ 2 แบบ ได้แก่ แบบรายปี 100,000 บาท ต่อโดเมน ต่อปี และแบบตลอดอายุการใช้งาน 1,000,000 บาท ต่อโดเมน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์พร้อมดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.thnic.co.th/sld ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2557 กำหนดประกาศผลรายชื่อโดเมนที่ได้รับการอนุมัติในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้