วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปน.บุกท้องถิ่น ลุย จัดเวทีปรองดอง ฟังแนวทางปฏิรูปฯ

สปน.ลุย ท้องถิ่น จัดเวทีปรองดอง รับฟังแนวทางปฏิรูปฯ ก่อนส่งต่อ สนช.-สภาปฏิรูป พร้อมสนอง คสช.เร่งรัด เบิกจ่ายงบจังหวัด 100 ล้าน ขับเคลื่อนแนวทางพระราชดำริ "ปิดทองหลังพระ"

วันที่ 9 ม.ย. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ผู้ตรวจการสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เปิดเผยว่า ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกฯ ได้มอบนโยบายให้เร่งดำเนินการตามนโยบายปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป ด้วยการลงพื้นที่ชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการปรองดองสมานฉันท์ สลายสีเสื้อ พร้อมกับเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น แนวทางการปฏิรูประบบราชการ โดยจัดเวทีทั้ง ระดับจังหวัดที่มีเฉพาะส่วนราชการ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ และเวทีระดับท้องถิ่นโดยมีประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)และเทศบาล ร่วมเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีเป้าหมายเก็บข้อมูลสะท้อนปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น นำเสนอส่วนกลาง คือ คณะรักษาความสงบ (คสช.) เพื่อนำไปจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)และ สภาปฏิรูปด้วย

ทั้งนี้ เวทีดังกล่าวจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย.-2ก.ค.นี้ โดยคณะผู้บริหาร สปน.พร้อมคณะจะเดินทางลงพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยช่วงแรกประชุมร่วมกับส่วนราชการ เพื่อมอบนโยบายธรรมาภิบาล และการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ตามนโยบาย สปน.และ คสช.ด้วยพร้อมกับตรวจสอบและเร่งรัดการใช้งบประมาณจังหวัด ที่แต่ละจังหวัดได้ รับปีละ 100 ล้านบาท เพื่อเป็นการกระตุ้นการเบิกจ่ายภาครัฐให้ทันปีงบประมาณ 2557 เพื่อเป็นการกำชับการเบิกจ่ายต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามนโยบาย คสช. ด้วย

นายจิรชัย กล่าวอีกว่า ในการเปิดเวทีร่วมกับ อบต. อบจ.เทศบาล และประชาชนจะเป็นการให้ข้อมูลและเปิดเวทีให้สะท้อนความต้องการ หรือ ปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ หรือ แนวทางในการปฏิรูป โดยเฉพาะระบบราชการควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อย่างไรบ้าง และโอกาสนี้ จะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการสนับสนุนโครงการพระราชดำริ ตามแนวนโยบายของ คสช.ในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะโครงการปิดทองหลังพระ เช่น ที่จังหวัดสงขลา จะมีการขยายโครงการ 1 ไร่ 1 แสนบาท ในการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

สปน.ลุย ท้องถิ่น จัดเวทีปรองดอง รับฟังแนวทางปฏิรูปฯ ก่อนส่งต่อ สนช.-สภาปฏิรูป พร้อมสนอง คสช.เร่งรัด เบิกจ่ายงบจังหวัด 100 ล้าน ขับเคลื่อนแนวทางพระราชดำริ "ปิดทองหลังพระ" 9 มิ.ย. 2557 12:41 9 มิ.ย. 2557 13:49 ไทยรัฐ