วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คนไทยตบเท้าซื้อประกัน ดันเบี้ยรับรวม 4 เดือนแรกปีนี้พุ่ง 21.44%

คนไทยตบเท้าซื้อประกัน ดันเบี้ยรับรวม 4 เดือนแรกปีนี้พุ่ง 21.44%

  • Share:

สมาคมประกันชีวิต เผยเบี้ยประกันชีวิตรับรวม 4 เดือนแรกปีนี้ เพิ่มขึ้น 21.44% จากช่วงเดียวกัน ส่วนเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ เพิ่ม 31.50% และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไป ขยับขึ้น 16.18% เหตุคนให้ความสำคัญกับการประกันชีวิตมากขึ้น...

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า เบี้ยประกันชีวิตรับรวม มกราคม-เมษายน 2557 มีทั้งสิ้น 171,034.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในระยะเวลาเดียวกันร้อยละ 21.44 โดยบริษัทประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมสูงสุด หรือมีขนาดใหญ่สูงสุด 5 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 บจ.เอ.ไอ.เอ. จำนวน 34,889.48 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 20.40   อันดับที่ 2 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต จำนวน 29,880.75 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 17.47  อันดับที่ 3 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต จำนวน 25,641.69 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 14.99 อันดับที่ 4 บมจ.ไทยประกันชีวิต จำนวน 18,384.15 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 10.75  อันดับที่ 5 บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำนวน 16,084.41 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 9.40 รวม 5 อันดับแรก ครองสัดส่วนการตลาดร้อยละ 73.01 และอีก 19 บริษัทที่เหลือครองสัดส่วนการตลาดร้อยละ 26.99

ส่วนเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ มกราคม-เมษายน 2557 จะพิจารณาจากจำนวนเบี้ยประกันชีวิตรับปีแรกรวมกับเบี้ยประกันชีวิตรับจ่ายครั้งเดียว เดือนมกราคม-เมษายน 2557 มีทั้งสิ้น 63,634.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในระยะเวลาเดียวกันร้อยละ 31.50 บริษัทประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่สูงสุด หรือมีการขยายงานสูงสุด 5 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต จำนวน 15,590.05 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 24.50   อันดับที่ 2 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต จำนวน 12,570.27 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 19.75  อันดับที่ 3 บจ.เอ.ไอ.เอ. จำนวน 7,906.91 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 9.88  อันดับที่ 4 บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำนวน 6,286.56 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 9.88  อันดับที่ 5 บมจ.กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำนวน 5,302.11 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 8.33

สำหรับเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 107,400.73 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.18 โดยมีอัตราความคงอยู่ร้อยละ 86 ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี แสดงให้เห็นถึงผู้เอาประกันชีวิตเห็นความสำคัญของการประกันชีวิตมากขึ้นเป็นลำดับ อีกทั้งบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทได้มีการพัฒนาแบบของผลิตภัณฑ์ออกมาแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างมั่นคง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้