วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สิงห์รมควันเตรียมเฮ! เล็งสกัด 'หญ้าดอกขาว' ทำลูกอมเลิกบุหรี่

สิงห์รมควันเตรียมเฮ! เล็งสกัด 'หญ้าดอกขาว' ทำลูกอมเลิกบุหรี่

  • Share:

ผลวิจัยพบ "สมุนไพรหญ้าดอกขาว" ช่วยเลิกบุหรี่ได้จริง เตรียมสกัดเป็นลูกอมแบบเม็ด ช่วยเลิกได้เร็วกว่าแบบชา ลดการสูบได้ 50% ภายใน 3-11 วัน…

ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากการสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่ของคนไทย ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2556 พบว่า มีผู้สูบบุหรี่ 10.77 ล้านคน ลดลงจากปี 2554 ซึ่งมีผู้สูบบุหรี่ถึง 11.5 ล้านคน โดยในจำนวนนี้ มีผู้สูบบุหรี่ที่ติดสารนิโคตินถึง 6 ล้านคน กล่าวคือรู้สึกอยากบุหรี่ภายใน 30 นาที หลังจากตื่นนอนตอนเช้า ซึ่งกลุ่มนี้ควรได้รับคำปรึกษาเลิกบุหรี่ ควบคู่กับการให้ยาเพื่อเลิกบุหรี่ เนื่องจากผู้ที่เสพติดบุหรี่ขั้นรุนแรง หากไม่ได้รับนิโคตินเข้าสู่ร่างกาย จะเกิดอาการถอนนิโคติน ซึ่งมีอาการ เช่น หงุดหงิดง่าย ขาดสมาธิ ฉุนเฉียว หิวบุหรี่ ไม่มีสมาธิ ฯลฯ อาการถอนนิโคติน จะเกิดขึ้นภายใน 2-3 ชั่วโมงแรกหลังจากหยุดสูบบุหรี่ และอาการจะเป็นมากในช่วง 2-3 วัน และจะค่อยๆ ลดลงภายใน 2-3 สัปดาห์

ดร.ศิริวรรณ กล่าวว่า ปัจจุบันแนวทางการเลิกบุหรี่มีหลายวิธี ทั้งการให้คำปรึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การบำบัดทางจิต การใช้ยานิโคตินทดแทน และการใช้ยาทางจิตเวช อย่างไรก็ตาม พบว่า ผู้ที่พยายามเลิกบุหรี่ประมาณร้อยละ 60 หันกลับมาสูบบุหรี่ใหม่จากหลายปัจจัย ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ คือการเข้าไม่ถึงการรักษาที่ต้องใช้ยาเพื่อเลิกบุหรี่ เนื่องจากยามีราคาแพง แต่ปัจจุบันมีการวิจัยค้นพบสมุนไพรหญ้าดอกขาว หรือหญ้าหมอน้อย ช่วยลดปริมาณการสูบบุหรี่ และเลิกบุหรี่ได้จริง และมีราคาไม่แพง ซึ่งสมุนไพรหญ้าดอกขาว ถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ผู้ป่วยสามารถขอรับบริการช่วยเลิกบุหรี่และขอรับสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่ ได้ที่โรงพยาบาลในชุดสิทธิประโยชน์โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยผู้ป่วยบัตรทองขอรับยาสมุนไพรได้ฟรี

ด้าน ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจาก ศจย. กล่าวถึงผลการวิจัยที่เคยเผยแพร่ไปแล้วว่า ได้ทำการทดลองใช้สมุนไพรหญ้าดอกขาว ในผู้สูบบุหรี่ 50 ราย ร่วมกับการออกกำลังกาย เป็นเวลา 2 เดือน พบว่า สามารถลดจำนวนการสูบบุหรี่ลงได้มากถึงร้อยละ 62.7 และหากใช้สมุนไพรหญ้าดอกขาวติดต่อ 6 เดือน จะช่วยลดการสูบบุหรี่ได้ถึงร้อยละ 73.3 โดยสารในหญ้าดอกขาว ทำให้ประสาทรับรสบริเวณลิ้นเกิดอาการชา ไม่รู้สึกอยากบุหรี่ รู้สึกเหม็นกลิ่นบุหรี่ เมื่อสูบบุหรี่แล้วรู้สึกอยากอาเจียน แต่ก็มีผลข้างเคียง เช่น อาการคอแห้ง ปากแห้ง ฯลฯ และอาจใช้ในผู้มีประวัติภาวะโรคหัวใจและโรคไตไม่ได้

"ล่าสุด คณะวิจัยได้รับทุนสนับสนุนร่วมกันจาก ศจย., สสส. และ สวทช. ทดสอบหญ้าดอกขาวในรูปแบบสกัดเป็นลูกอมเพื่อให้ง่ายต่อการใช้ โดยนำไปเปรียบเทียบกับการรับประทานแบบชาสมุนไพร ผลการศึกษาพบว่า การใช้สมุนไพรหญ้าดอกขาวในรูปแบบเม็ดจากสารสกัดแห้ง สามารถช่วยทำให้กลุ่มคนสูบบุหรี่ เลิกบุหรี่ได้เร็วกว่า สมุนไพรแบบชงชาทั่วไป โดยกลุ่มที่ใช้ลูกอมสมุนไพร สามารถลดปริมาณการสูบบุหรี่ลงร้อยละ 50 ภายใน 3-11 วัน ส่วนกลุ่มที่ใช้ชาสมุนไพร ใช้เวลา 8-14 วัน ช่วยให้ผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น เพราะรับประทานง่าย และราคาถูกกว่าสารทดแทนนิโคตินจากต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นวิธีหนึ่งที่สนับสนุนให้เกิดการเลิกสูบบุหรี่ขึ้นได้" ดร.ดลรวี กล่าว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้