วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วธ.เตรียมโรดแม็ปวัฒนธรรมหนุน'ปรองดองชาติ'

กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำโรดแม็ปวัฒนธรรมสร้างความปรองดอง-สมานฉันท์ชาติ 3 ยุทธศาสตร์ ผุดรายการโทรทัศน์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างค่านิยมที่พึงประสงค์...

นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายสังคมจิตวิทยา ได้มอบนโยบายนำมิติทางวัฒนธรรมมาสร้างความปรองดองในชาตินั้น ขณะนี้ได้จัดทำโรดแม็ป เดินหน้าประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรมปี 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว แบ่งเป็น 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์สร้างความสุข สร้างกิจกรรมบันเทิง แสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อาทิ รายการดนตรีในสวนสาธารณะ เยาวชนรักดนตรี ดนตรีบำบัด ดนตรีไทยสายใยชุมชน เปิดพื้นที่ส่วนภูมิภาค ทุกจังหวัด จัดแสดงรวมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้และจัดประชาคม

โดยให้สภาวัฒนธรรมเป็นหลักและหาแนวทางการปรองดอง ร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เน้นส่งเสริมความรักความผูกกัน และสร้างความสามัคคี เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รวมจิตใจ งานบุญงานศาสนา และศาสนิกสัมพันธ์ อาทิ ละครเวทีสัญจร ละครโทรทัศน์เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ สอนเรื่องความสามัคคี รายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ประกวดคลิปวิดีโอ "ขอเป็นคนหนึ่ง" และยุทธศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม เน้นสร้างเสริมสังคมไทย สร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยจะนำโรดแม็ปดังกล่าว เสนอต่อ หัวหน้าคณะฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณา หากมีความเห็นชอบสามารถทำแผนปฏิบัติการ และลงมือขับเคลื่อนได้ทันที.

กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำโรดแม็ปวัฒนธรรมสร้างความปรองดอง-สมานฉันท์ชาติ 3 ยุทธศาสตร์ ผุดรายการโทรทัศน์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างค่านิยมที่พึงประสงค์... 9 มิ.ย. 2557 08:57 9 มิ.ย. 2557 09:47 ไทยรัฐ