วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สพฐ.คุมเข้มนักเรียนปลอดพนันบอลโลก

สั่งเขตพื้นที่จุดทีมเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจี้สภาเด็กประจำจังหวัดจับตา

ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ กพฐ. ได้มีหนังสือด่วนส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกเขตพื้นที่ฯเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เล่นพนันฟุตบอลโลก 2014 ซึ่งจะมีการแข่งขันวันที่ 12 มิ.ย.-13 ก.ค.นี้ ที่ประเทศบราซิล โดยประเด็นสำคัญที่ สพฐ.กำหนดมี 3 ข้อ คือ 1.สร้างภูมิคุ้มกันเด็กที่เน้นการป้องกันนักเรียนจากการพนัน อาทิ โรงเรียนควรจะมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมในช่วงการแข่งขัน การรณรงค์ผ่านผู้ปกครอง การคัดกรองเด็กซึ่ง สพฐ.มีข้อมูลอยู่แล้วว่า เด็กกลุ่มไหนที่เสี่ยงจะเล่นพนันบอล เป็นต้น นอกจากนี้ สพฐ.จะมอบหมายให้สภาเด็กประจำจังหวัดคอยเฝ้าระวังอีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยที่เราไม่รู้ว่าเด็กจะเล่นหรือไม่เล่นพนัน

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า 2.การป้องกันและร่วมมือไม่ให้เด็กเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน โดยเฉพาะช่วงระหว่างการแข่งขันเป็นเวลา 1 เดือน โดย สพท.จะมีชุดเฝ้าระวังคอยสอดส่อง กรณีที่รู้ว่าเด็กจะเล่นพนันก็จะมีสายสืบเข้าไปห้ามปราม และ 3.โรงเรียนจะต้องรณรงค์ให้เด็กชมฟุตบอลโดยปลอดการพนัน อาทิ กำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กชมการแข่งขันฟุตบอล นำเทปการแข่งขันในคู่ดึกมาเปิดให้ชมในช่วงพักกลางวัน เสนอข่าวสารผลฟุตบอลในโรงเรียนซึ่งการเปิดเทปการแข่งขันฟุตบอลให้เด็กดูในโรงเรียนเป็นการป้องกันไปในตัว เพราะมีครูคอยแนะนำในสิ่งที่ถูกต้อง แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ไปกระทบกับช่วงเวลาเรียนปกติด้วย ขณะที่ข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขมูลฐาน ระบุว่า การเล่นพนันบอลในเด็กถือเป็นอาชญากรรมลำดับที่ 3 รองจากอาชญากรรม และยาเสพติด นอกจากนี้ สพฐ.เห็นว่าการพนันในรูปแบบออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ และผ่านระบบเอสเอ็มเอสนั้น จะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล เพราะไม่ต้องการให้ใครมาหาประโยชน์กับเด็ก.

สพฐ.ส่งหนังสือด่วนไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกเขตพื้นที่ฯเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เล่นพนันฟุตบอลโลก 2014 9 มิ.ย. 2557 04:44 9 มิ.ย. 2557 04:45 ไทยรัฐ