วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช.เรียกบุคคลรายงานตัวเพิ่ม มีชื่อ 'อริสมันต์-สุนัย-อารี'

คสช.ออกคำสั่งฉบับที่ 52-23/2557 ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม อีก 16 คน ในวันที่ 9 มิถุนายน มีชื่อ 'อริสมันต์-สุนัย-อารี' ...

เมื่อเวลา 21.40 น. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกคำสั่งที่ 52/ 2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ระบุ เพื่อให้การรักษาความสงบ และการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00-12.00 น.ดังนี้
       
1.นายพรศักดิ์ ศรีละมุล
2.นายมนัส ไทยล้วน
3.นายจิระประวัติ วศินทรงสุรเดช

ต่อมา มีการออกคำสั่งฉบับที่ 53/ 2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ระบุเพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ดังนี้

1. นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง
2. นายธนกฤต ชะเอมน้อย
3. นายสุนัย จุลพงศธร
4.นายอารี ไกรนรา
5.นายณัฐ สัตยาภรณ์พิสุทธิ์
6.นายธีร์ บริรักษ์
7.นายธันย์ฐวุฒิ ทวีวโรดมกุล
8.นายธานัท ธนวัชรนนท์
9.นางสาวสุดา รังกุพันธ์
10.นายชัยอนันต์ ไผ่สีทอง
11.นายพงศ์พิเชษฐ์ สุขจินดาทอง
12.นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์
13.นายพฤทธ์นรินทร์ ธนบริบูรณ์สุข

สั่ง ณ วันที่ 8 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คสช.ออกคำสั่งฉบับที่ 52-23/2557 ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม อีก 16 คน ในวันที่ 9 มิถุนายน มีชื่อ 'อริสมันต์-สุนัย-อารี' ... 8 มิ.ย. 2557 22:05 ไทยรัฐ