วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


โชว์ผลงาน 4 นักวิจัยหญิง คว้ารางวัลในเวทีโลก

รศ.ดร.โกสุม - ดร.โสมฉาย - ดร.สุวดี - ดร.พรอนงค์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2557 ภายใต้ชื่อ “Innovation for Mankind” หรือ “สิ่งประดิษฐ์เพื่อมวลมนุษยชาติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระราชทานสิทธิบัตรฝนหลวง ที่ได้รับการจดทะเบียนในสหภาพยุโรปและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ภายใต้ชื่อ “Wealther Modification by Royal Rainmaking Technology ให้แก่บุคคลทั่วไปทั่วโลก นำไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวม พร้อมกับนำเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของ 4 นักวิจัยหญิงไทยที่คว้ารางวัลในเวทีโลก โดยจะจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 23-26 มิ.ย. ที่ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

ในงานจะได้พบกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และสุดยอดนวัตกรรมจากภาครัฐและเอกชนไทยและนานาชาติ รวมทั้งผลงานวิจัยจากมันสมองของ 4 หญิงเก่งชาวไทย ที่ได้รับรางวัลในเวที “42nd Internation Exhibition of Inventions of Geneva” ที่กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งได้แก่ รศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิริ คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คว้ารางวัลเหรียญทองเกียรติยศจากงาน “ชุดทดสอบดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วง” ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลเหรียญทองในกลุ่มงานสิ่งทอจากงาน “นวัตกรรมการพัฒนาต้นแบบและถ่ายทอดกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องประดับและงานศิลปหัตถกรรมจากดินจุฬา”, ดร.สุวดี ก้องพารากุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทอง ในกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน จากงาน “แผ่นยางทำความสะอาดน้ำมันแบบใช้ซ้ำ” และ รศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่าม-วิทย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลเหรียญเงินในกลุ่มวิศวกรรมทางการแพทย์ ในผลงาน “ถุงเท้าลอกผิวที่ตายแล้วในผู้ป่วยเบาหวาน”

พร้อมกันนี้ อาจารย์โกสุม กล่าวถึงผลงานว่า กว่าจะประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับไม่ใช่เรื่องง่าย สิ่งสำคัญของการทำงานคือ การทำงานเป็นทีม และเราจะนำองค์ความรู้จากงานวิจัยนั้นไปพัฒนาหรือต่อยอดได้หรือไม่ ส่วน อาจารย์พรอนงค์ กล่าวว่า การทำงานวิจัยเป็นงานที่เหนื่อย ทุกครั้งที่เหนื่อยจะคิดเสมอว่า งานที่เราทำถ้าสำเร็จคนไทยกี่ล้านคนจะได้รับประโยชน์ ถ้าเราอดทนงานของเราก็สามารถเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ จึงมีกำลังใจในการทำงานต่อไป.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2557 ภายใต้ชื่อ “Innovation for Mankind” หรือ “สิ่งประดิษฐ์เพื่อมวลมนุษยชาติ”... 8 มิ.ย. 2557 15:16 8 มิ.ย. 2557 15:18 ไทยรัฐ