วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นักเศรษฐศาสตร์เชื่อ ศก.จะดีขึ้น ชี้คุณสมบัตินายกฯ ต้องเด็ดขาด

นักเศรษฐศาสตร์เชื่อ ศก.จะดีขึ้น ชี้คุณสมบัตินายกฯ ต้องเด็ดขาด

  • Share:

กรุงเทพโพลล์ เผยนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ระบุคุณสมบัตินายกฯ ต้องเด็ดขาด ให้ความสำคัญกับการปฏิรูป เน้นแก้ทุจริต คอร์รัปชัน และควรบริหารประเทศไม่เกิน 1 ปี ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจ เห็นว่าจะดีขึ้น...

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ 31 แห่ง จำนวน 60 คน เรื่อง "ประเทศไทยบนโหมดปฏิรูป" โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยผลสำรวจมีดังนี้ การบริหารประเทศในห้วงเวลานี้ นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 65.0 เห็นว่านายกรัฐมนตรีควรมีคุณสมบัติ เป็นคนเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ และให้ความสำคัญกับการปฏิรูป รองลงมาร้อยละ 10.0 ควรเป็นคนประนีประนอมและเป็นที่ยอมรับทั้งฟาก กปปส. และ นปช.

เมื่อถามถึงกรอบเวลาในการบริหารประเทศที่เหมาะสม ร้อยละ 41.7 เห็นว่าไม่ควรเกิน 1 ปี รองลงมาร้อยละ 20.0 เห็นว่าไม่ควรเกิน 6 เดือน สำหรับประเด็นการปฏิรูปว่าควรมีตัวแทนจากภาคการเมืองหรือไม่ นักเศรษฐศาสตร์คิดเป็นสัดส่วนที่เท่ากันที่ร้อยละ 36.7 เห็นว่าควรมีตัวแทนจากภาคการเมืองโดยให้เหตุผลที่สำคัญว่า "นักการเมืองเป็นผู้รู้ปัญหาและผู้สร้างปัญหาในภาคปฏิบัติจึงต้องเลือกคนที่เป็นกลางและมีจำนวนไม่มาก หากขาดคนกลุ่มนี้อาจเกิดการไม่ยอมรับในภายหลัง"

ส่วนที่เห็นว่าไม่ควรมีตัวแทนจากภาคการเมืองโดยให้เหตุผลว่า "ภาคการเมืองเป็นต้นเหตุของปัญหาสำคัญที่ทำให้ต้องมีการปฏิรูปประเทศ จึงไม่ควรมี ทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นกลาง เพื่อความเป็นอิสระ ปราศจากอิทธิพลทางการเมือง ไม่มีการปกป้องผลประโยชน์ทางการเมือง"

ส่วนเรื่องที่นักเศรษฐศาสตร์ต้องการให้มีการปฏิรูปมากที่สุด คือ ด้านการเมืองต้องการให้ปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน ในทุกระดับ (ร้อยละ 41.5) ด้านเศรษฐกิจต้องการให้ปฏิรูประบบภาษี (ไม่ว่าจะเป็น ภาษีที่ดิน ภาษีมรดก) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายรายได้ กระจายความเจริญไปยังภูมิภาคให้มากขึ้น (ร้อยละ 29.6) ด้านสังคมต้องการให้ปฏิรูปการศึกษา โอกาสในการศึกษาที่เท่าเทียม พัฒนาบุคลากรทางศึกษา พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 34.5)

เมื่อถามถึงภาพประเทศไทยในจินตนาการที่คาดหวังให้เกิดขึ้นหลังการปฏิรูป แล้วเสร็จ คือ อันดับ 1 ประเทศไทยไม่มีคอร์รัปชัน ไม่มีระบบอุปถัมภ์ อันดับ 2 คนไทยรักใคร่ สามัคคี ปรองดอง อันดับ 3 ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง ไม่มีนโยบายประชานิยมสุดโต่ง นักการเมืองมีคุณภาพ โดยนักเศรษฐศาสตร์มั่นใจว่าการปฏิรูปประเทศจะสำเร็จร้อยละ 50.0 จากที่คาดหวังไว้

ส่วนสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์อยากบอกกับหัวหน้า คสช. ในประเด็นการปฏิรูป มีดังนี้ อันดับ 1 เป็นกำลังใจให้ ขอให้อดทน มั่นคง แน่วแน่ กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ อันดับ 2 ต้องเข้าใจปัญหาที่จะปฏิรูป ต้องปฏิรูปอย่างจริงจัง ปูพื้นฐานเรื่องการปฏิรูปให้มั่นคงเพื่อสานต่อในอนาคต อันดับ 3 ต้องแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้ได้ สร้างค่านิยมรังเกียจการคอร์รัปชัน

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจต่อจากนี้ไป นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 80.0 เห็นว่า เศรษฐกิจน่าจะดีขึ้น รองลงมาร้อยละ 6.7 เห็นว่าเศรษฐกิจน่าจะแย่ลงอีก.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้