วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

14 วัน ธ.ก.ส.จ่ายจำนำข้าว 4.8 แสนราย วงเงิน 4.9 หมื่นล.

ธ.ก.ส.เดินหน้าจ่ายเงินจำนำข้าวชาวนา รวม 14 วัน จ่ายแล้ว 487,637 ราย รวมวงเงิน 49,539.46 ล้านบาท...

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. มีรายงานว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้แจ้งยอดจ่ายเงินจำนำข้าวปี 56/57 ตั้งแต่ 26 พ.ค. - 8 มิ.ย. 2557 รวมยอดจ่าย ณ ปัจจุบัน 487,637 ราย วงเงิน 49,539.46 ล้านบาท

ทั้งนี้ วันที่ 26 พ.ค. จ่ายไป 3,542 ราย เงิน 311.71 ล้านบาท วันที่ 27 พ.ค. จ่ายไป 29,025 ราย เงิน 3,237.89 ล้านบาท วันที่ 28 พ.ค. จ่ายไป 61,645 ราย เงิน 6,656.66 ล้านบาท วันที่ 29 พ.ค. จ่ายไป 84,164 ราย เงิน 8,992.92 ล้านบาท
วันที่ 30 พ.ค. จ่ายไป 118,472 ราย เงิน 11,633.61 ล้านบาท วันที่ 31 พ.ค. จ่ายไป 41,696 ราย เงิน 3,893.69 ล้านบาท

ส่วนวันที่ 1 มิ.ย. จ่ายไป 2,737 ราย เงิน 260.25 ล้านบาท วันที่ 2 มิ.ย. จ่ายไป 16,671 ราย เงิน 1,777.65 ล้านบาท วันที่ 3 มิ.ย. จ่ายไป 17,283 ราย เงิน 1,678.39 ล้านบาท วันที่ 4 มิ.ย. จ่ายไป 25,528 ราย เงิน 2,488.21 ล้านบาท วันที่ 5 มิ.ย. จ่ายไป 24,474 ราย เงิน 2,514.64 ล้านบาท วันที่ 6 มิ.ย. จ่ายไป 43,874 ราย เงิน 4,419.31 ล้านบาท วันที่ 7 มิ.ย. จ่ายไป 11,458 ราย เงิน 1,033.28 ล้านบาท และวันที่ 8 มิ.ย. จ่ายไป 7,068 ราย เงิน 641.25 ล้านบาท.

ธ.ก.ส.เดินหน้าจ่ายเงินจำนำข้าวชาวนา รวม 14 วัน จ่ายแล้ว 487,637 ราย รวมวงเงิน 49,539.46 ล้านบาท... 8 มิ.ย. 2557 13:34 8 มิ.ย. 2557 13:54 ไทยรัฐ