วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กโชย' เตรียมเรียกกระทรวง ถกแผนปรองดอง 10 มิ.ย.

"กัมปนาท รุดดิษฐ์" ผอ.ศปป. เผยคุยแกนนำแดงทุกพื้นที่-รับร่วมเวทีปรองดองแล้ว เตรียมเรียกกระทรวงถกแผนฯ 10 มิ.ย.

วันที่ 8 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาววาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร โพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัว ความว่า พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป หรือ ศปป. เปิดเผยว่า แกนนำคนเสื้อแดงในทุกพื้นที่ รับปากจะเข้าร่วมในเวทีปรองดอง ในการพูดคุยรับฟังความคิดเห็น เพื่อเสนอแนวทาง ไปสู่สภาปฏิรูปและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. โดยกำหนดลงพื้นที่ทั่วประเทศ พูดคุยตั้งแต่ระดับครอบครัว ตั้งเป้าให้เสร็จในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อนำประเด็นที่ได้จากการรับฟังความเห็น ส่งให้สภาปฏิรูป และ สนช.

พล.ท.กัมปนาท กล่าวอีกว่า ศปป. มี 2 ขา คือ ทำงานใต้ร่มของ คณะทำงานเตรียมการเพื่อการปฏิรูป ที่มี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รักษาการปลัดกลาโหม เป็นประธานคณะทำงาน จะต้องทำงานร่วมกัน ที่จะเป็นผู้กำหนดแนวทางในการเดินหน้าปรองดอง

ส่วนอีกหนึ่ง คือ ศปป.ของเราเอง ที่จะต้องนำแนวทาง นโยบายไปปฏิบัติจริง คือ ลงพื้นที่ไปพูดคุย ทำความเข้าใจ รับทราบความคิดเห็น โดยมีทีมงานที่จัดขึ้นจากทุกส่วนราชการ ลงไปทั่วประเทศ โดยทำในนาม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ที่ได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้นำในการเปิดเวที โดยที่ฝ่ายทหารเรา เป็น "ผู้อำนวยความสะดวก" ในทุกๆ เรื่องให้ ทั้งนี้ ศปป. ได้วางแผนในการทำงาน แบ่งออกเป็น 3 ขั้น ในช่วงเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ มิ.ย.-ส.ค. นี้ โดยใน เฟสที่ 1 ตอนนี้ คือ การสร้างบรรยากาศให้เหมาะแก่การปรองดอง 

"แค่ทำให้ทุกคน หยุด ได้มีเวลาคิด ได้หยุดทะเลาะ แล้วมาคิดว่า ถึงเวลาที่เราจะต้องทำให้ชาติบ้านเมืองเราสงบ ไม่อาจจะปล่อยให้ขัดแย้งแตกแยกกันหนักไปมากกว่านี้ได้อีกแล้ว ก็พอใจแล้ว" พล.ท. กัมปนาท ระบุ

ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ เพื่อให้เกิดการพูดคุยกันใน เฟสที่ 2 โดยการสร้างบรรยากาศนี้ ก็ร่วมถึงการจัดกิจกรรมเวทีปรองดอง ที่ทหารนำดนตรี แพทย์ทหาร ไปทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือช่วยเหลือชาวบ้านเข้าไปด้วย เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด

พล.ท. กัมปนาท กล่าวต่อว่า การปรองดอง จะต้องเริ่มจากที่ครอบครัวก่อน เป็นหน่วยที่เล็กที่สุด เพราะที่ผ่านมาจะเห็นว่า คนในครอบครัวเดียวกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง ก็ยังทะเลาะกัน เพราะฉะนั้น เราต้องเข้าไปถึงครอบครัว ไปนั่งคุย ตั้งแต่ระดับครอบครัวเลย จากนั้นค่อยขยับขึ้นไปในระดับหมู่บ้าน-ตำบล-อำเภอ-จังหวัด และระดับชาติ

"แล้วเราจะนำประเด็นที่ได้รับฟังจากทุกระดับ ทุกคนทุกฝ่าย มาสรุปเป็นประเด็นต่างๆ เพื่อที่จะนำเสนอ คสช. เพื่อที่จะแยกแยะว่า ประเด็นใดที่จะต้องส่งเข้าสู่การพิจารณาของสภาปฏิรูป ที่จะมีการตั้งขึ้น ตาม road map ระยะที่ 2 ของ คสช. แล้วดูว่า ประเด็นไหนที่เป็นเรื่องข้อกฎหมาย ที่จะต้องเสนอต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง หรือร่างกฎหมายใดๆ ที่จะเอื้อต่อการแก้ปัญหา" พล.ท. กัมปนาท กล่าว

ทั้งนี้ จะมีการจัดทีมงานปรองดอง ที่ฝ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้นำ เพราะผู้ว่าทำหน้าที่เป็น ผอ.รมน. จังหวัดอยู่แล้ว เพื่อให้เป็นภาพของพลเรือน มากกว่าที่จะใช้แต่ทหาร ทหารจะเป็นแค่ผู้ประสานงานหรืออำนวยความสะดวกเท่านั้น ที่สำคัญ คือ แกนนำทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ นปช. ทุกท่านรับปาก และยินดีที่จะร่วมในการปรองดองครั้งนี้ของเราด้วย

"หัวใจของการปรองดอง คือ แค่การทำให้คนไทยทุกคน โดยเฉพาะคนที่มีสี ได้หยุดแล้วคิดว่า ถึงเวลาที่เราจะต้องสร้างความปรองดองสมานฉันท์ขึ้นในชาติ ก็ถือว่า สำเร็จไปก้าวหนึ่งแล้ว" พล.ท. กัมปนาท กล่าว

ทั้งนี้ ในวันที่ 10 มิ.ย. นี้ พล.ท.กัมปนาท จะเชิญทุกกระทรวง ทบวง กรม เพื่อมาประชุมวางแผนการทำงานด้านปรองดอง.

"กัมปนาท รุดดิษฐ์" ผอ.ศปป. เผยคุยแกนนำแดงทุกพื้นที่-รับร่วมเวทีปรองดองแล้ว เตรียมเรียกกระทรวงถกแผนฯ 10 มิ.ย. 8 มิ.ย. 2557 12:55 8 มิ.ย. 2557 14:12 ไทยรัฐ