วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การใช้ By

I’ll be there by nine o’clock. เมื่อมีการนำ by มาใช้กับเวลาอย่างนี้ จะให้ความหมายว่า ไม่เกิน ครับ ประโยคนี้ก็คือ ผมจะไปถึงที่นั่นไม่เกินเก้าโมง by ในที่นี้ให้ความหมายเท่ากับ not later than ถ้าผมไม่ใช้ by ก็พูดซะใหม่ได้ว่า I’ll be there not later than nine o’clock.

By จะหมายถึงอะไร ท่านต้องดูประโยคด้วยนะครับ อย่าง By the end of the party, everybody was very drunk. ในประโยคนี้ by น่าจะเท่ากับ เมื่อ ประโยคนี้ก็คือ เมื่อท้ายที่สุดของงานเลี้ยง ทุกคน ก็เมามาก

ความแตกต่างของ near กับ by มีอย่างนี้ครับ by ให้ความหมายว่า อยู่ติด ส่วน near ให้ความหมายว่า อยู่ใกล้

ฝรั่ง 2 ครอบครัว มาคุยให้เราฟังว่า มาเช่าบ้านอยู่ที่เกาะสมุย ครอบครัวแรกโม้ว่า We live near the sea. เราอยู่ใกล้ทะเล ที่
หมายถึง ใกล้ แต่ไม่ได้ติดนะครับ พอพูดอย่างนี้ ผมก็นึกในใจว่า Perhaps three kilometers away อาจจะอย่างห่างไปไกลอีก 3 กิโลเมตร ก็ได้

ส่วนฝรั่งอีกครอบครัวหนึ่งบอกว่า We live by the sea. ครอบครัวนี้นี่แหละครับ อยู่ติดทะเลมากกว่า by สื่อว่า อยู่ติด เราอยู่ติดกับทะเลเลย We see the sea. เราเห็นทะเลด้วย

หากฝรั่งครอบครัวหลังไม่พูดว่า We live by the sea. ก็สามารถพูดว่า We live on the sea. ได้นะครับ ให้ความหมายเท่ากัน ในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ on กับ lake และ sea ได้นะครับ.

คุณนิติ นวรัตน์

8 มิ.ย. 2557 12:17 8 มิ.ย. 2557 12:17 ไทยรัฐ