วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภารกิจที่ท้าทาย

โดย ซี.12

ในยุคที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.เข้าควบคุมอำนาจการปกครองและรับภาระการบริหารราชการแผ่นดินโดยฝ่ายทหารมีอำนาจเต็มในการกำหนดทิศทางของประเทศนั้น

ข้าราชการพลเรือน ที่เป็นองค์ประกอบของการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายให้เป็นจริงในทางปฏิบัติก็เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันทุกสิ่งทุกอย่างให้ดำเนินไปตามเป้าหมาย

ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลกันบ้างตามกรรมวิธีที่เหมาะสมเพื่อให้งานเดินหน้าไปได้โดยปราศจากข้อขัดแย้งและความกังขาใดๆ

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 16/2557 เรื่อง ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว ที่ระบุว่า เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติ จึงกำหนดให้ ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรี ในแต่ละกระทรวงเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ปลัดกระทรวง แต่ละกระทรวงจึงมีบทบาทสำคัญในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้โดยมีการวางตัวที่สำคัญคือการให้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย มาปฏิบัติหน้าที่ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อีกตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งได้เริ่มแล้วในการระดมกำลังทุกส่วนราชการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทำงานเพื่อประชาชนแบบมืออาชีพที่แท้จริง

เข้าใจว่ามาถึงวันนี้คงจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัว ปลัดกระทรวงอีกถ้าหากแต่ละกระทรวงสามารถบริหารงานให้เป็นไปตามทิศทางที่พึงประสงค์

เช่น นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นอกจากการออกคำสั่งปรับเปลี่ยนตัว ผู้ว่าราชการจังหวัด บางส่วนให้เหมาะสมแล้วยังเดินหน้าในเรื่องศูนย์ปรองดองในทุกจังหวัดอำเภอ

ปลัดกระทรวงที่ต้องแบกรับภารกิจอันหนักหน่วงและสามารถดำเนินการได้ถูกต้องชัดเจนคือ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ที่ต้องรับหน้าที่ในการทำความเข้าใจกับนานาประเทศให้รับรู้เหตุผลและความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศไทย มีการเดินสายไปยังประเทศต่างๆและได้รับการตอบรับด้วยดี มีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เป็นจริงมากขึ้น

อาจมีบ้างบางประเทศที่ยังตั้งแง่ต่างๆนานา แต่ไม่น่าจะยากแก่การรับมือเพราะลงท้ายแล้วผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างสองประเทศย่อมสำคัญเหนืออื่นใด คงไม่มีประเทศไหนที่จะยอมสูญเสียความสัมพันธ์กับไทยที่เป็นหลักถ่วงดุลในภูมิภาคนี้แน่นอน

หน่วยงานอื่นๆเช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบก็มีการโยกย้ายวางตัวคนทำงานที่เหมาะสมและเดินหน้าในการร่วมรักษาความสงบโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อีกคนคือ พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เป็นกำลังหลักในการควบคุมสถานการณ์ หรือที่ ศอ.บต. ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้ นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยกลับมารับผิดชอบอีกครั้งหนึ่งในฐานะเลขาธิการ ศอ.บต.

ช่วงนี้เป็นโอกาสอันดีของข้าราชการประจำที่จะได้แสดงศักยภาพในการทำงานได้ชัดเจนโดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง อันเป็นปัญหาวิกฤติร้ายแรงในวงราชการมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา.

“ซี.12”

8 มิ.ย. 2557 12:13 8 มิ.ย. 2557 12:13 ไทยรัฐ