วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลชี้คนอยากรู้มากที่สุดจาก คสช. ระยะเวลาแก้ปัญหา-เลิกเคอร์ฟิว

"สวนดุสิตโพล" เผย 10 เรื่องที่ประชาชนอยากรู้จากหัวหน้า คสช. "ต้องใช้เวลาแก้ไขปัญหานานแค่ไหน-มีเลือกตั้งหรือไม่-แนวทางปฏิรูปบ้านเมือง"

วันที่ 8 มิ.ย. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจ 10 เรื่องที่ประชาชนอยากรู้จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หลังจาก คสช.ได้จัดรายการ "คืนความสุขให้กับคนในชาติ" ที่กำหนดจัดทุกวันศุกร์ เพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติงานของ คสช. มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน และแนวทางเร่งรัดแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่ประชาชนอยากรู้จาก คสช. ณ วันนี้ จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,434 คน ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2557 สรุปผลได้ ดังนี้

อันดับ 1 จะต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้เข้าสู่ภาวะปกติและจะยกเลิกเคอร์ฟิวทั่วประเทศเมื่อใด 89.34%

อันดับ 2 จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้ามี จะจัดการเลือกตั้งในช่วงเวลาใด 85.59%

อันดับ 3 อยากรู้แนวทางการทำงานในการปฏิรูปบ้านเมือง ทิศทางของบ้านเมืองต่อจากนี้ รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีในปัจจุบัน 82.95%

อันดับ 4 แนวทางการแก้ปัญหาด้านพลังงานที่มีราคาแพง เช่น แก๊ส น้ำมัน ไฟฟ้า การป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ 80.33%

อันดับ 5 ในคดีต่างๆ เช่น คดีทางการเมือง หมิ่นเบื้องสูง การทุจริตคอร์รัปชัน ฯลฯ 32%

อันดับ 6 วิธีการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศ การสร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นการค้าการลงทุน การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน 78.11%

อันดับ 7 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ การกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 77.30%

อันดับ 8 โดยเฉพาะเรื่องข้าว หนี้สินเกษตรกร 76.28%

อันดับ 9 การให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชน ในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ ความปลอดภัย ปัญหาว่างงาน ยาเสพติด ฯลฯ 75.27%

อันดับ 10 โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ เช่น เรื่องที่ทำให้ ลำบากใจ อึดอัดใจ จะเป็นนายกฯ หรือไม่ กิจกรรมยามว่าง ฯลฯ 68.25%

"สวนดุสิตโพล" เผย 10 เรื่องที่ประชาชนอยากรู้จากหัวหน้า คสช. "ต้องใช้เวลาแก้ไขปัญหานานแค่ไหน-มีเลือกตั้งหรือไม่-แนวทางปฏิรูปบ้านเมือง" 8 มิ.ย. 2557 10:38 8 มิ.ย. 2557 11:36 ไทยรัฐ