วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อาจารย์ทางรัฐศาสตร์?

อาจารย์ทางรัฐศาสตร์?

  • Share:

ลุงเตี่ยนอายุ 72 ปี มีแขน ขา ตา ปาก กระเพาะ ฯลฯ

มีความรู้สึกหิว ร้อน หนาว ยามป่วยก็ต้องการการดูแลรักษา

เช่นเดียวป้าหงส์ เฮียนงค์ เจ้แต๋ว และไอ้ไข่

พลเอกสมชาย ศาสตราจารย์สมบาย รัฐมนตรีชาติชาย ผู้จัดการจอห์น ประธานาธิบดีไซมอน พระราชาแห่งราชอาณาจักรโทโร หรือแม้แต่นักบวชเทียน ก็มีแขน ขา ตา ปาก กระเพาะ ฯลฯ

มีความรู้สึกหิว ร้อน หนาว ยามป่วยก็ต้องการการดูแลรักษา เช่นเดียวกับลุงเตี่ยน ป้าหงส์ เฮียนงค์ เจ้แต๋ว และไอ้ไข่

คนอเมริกัน จีน รัสเซีย เมียนมาร์ กัมพูชา ไทย ไลบีเรีย อังกฤษ ฯลฯ ต่างก็มีความต้องการเหมือนกัน สิ่งที่มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ต้องการก็คือ เสรีภาพ สิทธิในชีวิต สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในการแสวงหา ความสุข สิทธิที่จะมีความมั่นคง...

รวมทั้งสิทธิในการต่อต้านระบบกดขี่ข่มเหง

ทั้งหมดที่เรียนไปนี่ละครับ มนุษย์เรียกว่า สิทธิมนุษยชน

ในอดีต มีกลุ่มคนปล้นสิทธิเหล่านี้ไปจากมนุษย์ หลอกลวงกดขี่มนุษย์ด้วยกันโดยใช้ระบอบการปกครองแบบคณาธิปไตย อำมาตยาธิปไตย ราชาธิปไตย ฯลฯ มนุษย์ที่โดนปล้นสิทธิก็จับมือกันลุกฮือต่อต้าน บางแห่งสำเร็จ บางแห่งแม้ว่ายังไม่สำเร็จ แต่ก็ยังมีคนดำรงการต่อสู้ไปเรื่อยๆ

ระบอบการปกครองเดียวที่ยอมรับสิทธิมนุษยชนของมนุษย์ด้วยกันก็คือ ระบอบประชาธิปไตย เพราะระบอบประชาธิปไตยถือว่าสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้นมีราคาค่างวดสูงสุด เชื่อว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจประชาธิปไตย ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง และประชาชนจะต้องเป็นผู้กุมและผู้กำหนดชะตาชีวิตของตนเอง

ท่านที่เป็นบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ หากอาจารย์ คณบดี อธิการบดี ของท่าน เป็นผู้มีความคิดต่อต้านระบอบประชาธิปไตย และความคิดต่อต้านถ่ายทอดมาสู่ท่าน ขอท่านอย่าเรียกตนเองว่าเป็นบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ ท่านเป็นเพียงพวกที่ปล้นปริญญา เพื่อเอามาเป็นบันไดไต่ไปใช้ทำมาหากินเท่านั้น

บัณฑิตทางรัฐศาสตร์บางคนไม่เคยเรียนรู้และสัมผัสข้อความที่อยู่ในข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการค้าทาสผิวขาว ค.ศ.1904 และ 1910 มหาวิทยาลัยที่คุณจบมาอาจจะมีชื่อเสียงดีระดับประเทศ เป็นที่ 1 ที่ 2 ของประเทศ แต่ครูบาอาจารย์ทางรัฐศาสตร์ของคุณไม่เคยสอนเรื่องอนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก ค.ศ.1921 อย่างนี้ก็ไม่ทำให้จิตวิญญาณของคุณสัมผัสกับความยุติธรรมแห่งมนุษยชาติได้ดอกครับ

ปัจจุบันทุกวันนี้ อาจารย์ทางรัฐศาสตร์ด้อยคุณภาพมีเยอะแยะ อาจารย์พวกนี้ไม่รู้จักแม้แต่รายงานต่อรัฐสภาเกี่ยวกับหลักการแห่งเสรีภาพ 4 ประการของประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี รูสเวลท์ ของสหรัฐอเมริกา ที่รายงานเมื่อวันที่ 6 มกราคม ค.ศ.1941 ซึ่งเราเรียกกันว่า คำประกาศเสรีภาพ 4 ประการ ที่พูดถึงเสรีภาพในการพูดและการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพจากความขาดแคลน และเสรีภาพจากความกลัว

อำนาจของรัฐบาลทั้งหลายในโลกจะต้องมีจำกัด ผู้คนที่เป็นรัฐบาลจะไปก้าวก่ายเสรีภาพในการพูด การแสดงความคิดเห็น การนับถือศาสนาของมนุษย์ไม่ได้ ในขณะเดียวกัน เมื่อคุณมาเป็นรัฐบาลแล้ว หลักปฏิบัติของคุณก็คือ การให้บริการแก่ประชาชน
สิทธิมนุษยชนไม่ใช่เรื่องเล็กที่ใครจะละเลยได้ แม้แต่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นองค์การโลกก็ยังประกาศปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อ 10 ธันวาคม ค.ศ.1948

เราทุกคนต่างมีสถานะเป็นทั้ง 1.พลเมืองของประเทศตนเอง และ 2.พลเมืองโลก เราจึงปฏิบัติตามกระแสโลกด้วย

โลกใบนี้มีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ.1966 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ ค.ศ.1979 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989

เราพูดกันอยู่เสมอว่า ถ้าจะให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยมั่นคง จะต้องมีการสอนประชาธิปไตยกันในโรงเรียน เรื่องนี้เห็นทีจะล้มเหลว เพราะแม้แต่ครูบาอาจารย์ระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาดังๆ ยังไม่รู้จักประชาธิปไตย

ยังสอน พูด เขียน ให้คนมีความเชื่อเรื่อง...

มนุษย์ไม่เท่าเทียมกัน หรือ

คนรวยมีสิทธิคะแนนเลือกตั้งมากกว่าคนจน.

คุณนิติ นวรัตน์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้