วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งขยาย'ฝายน้ำล้น'อุ้มภาคเกษตรแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ

กรมพัฒนาที่ดินเดินหน้าขยายโครงการฝายน้ำล้นหนุนแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เน้นช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ให้มีแหล่งน้ำเพื่อเกษตรยั่งยืน...

นายอภิขาติ จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบโครงการแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ฝายน้ำล้นพร้อมระบบท่อส่งน้ำ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา โดยมีนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้การต้อนรับ พร้อมชมนิทรรศการ รรเทาความเดือดร้อน ของเกษตรกรในพื้นที่เหลือแก้ไขสถานีพัฒนาที่ดินพังงากล่าวว่า การแสดงของนักเรียนและการเยี่ยมชมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ บ้านบางหมักหมู่ที่ 7 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

นายชุมพล คงอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กล่าวว่า กรมพัฒนาดินได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 โดยสถานีพัฒนาที่ดินพังงา ดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ตำบลกระโสมและตำบลถ้ำ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน ของเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งทางด้านแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคและแหล่งน้ำ เพื่อทำการเกษตรกรรม จากการดำเนินงานโครงการต่างๆ ได้ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยน้ำที่ได้จากโครงการ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ในการปลูกไม้ผล เช่นมังคุด ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2556 กรมพัฒนาดินได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ดำเนินโครงการแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ บ้านทุ่งขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำและบ้านบางหมัก หมู่ที่ 7 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา งบประมาณ 5,255,000 บาทเป็นการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมระบบท่อส่งน้ำ (HDPE) ความยาวรวม 2,070 เมตร ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตร เนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร่ หรือเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 80 ครัวเรือน ซึ่งทาง อบต.กระโสม เป็นผู้ดูแลเรื่องการจัดสรรเกษตรกรเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่และได้รับการสบับสนุนทางวิชาการจากสถานีพัฒนาที่ดินพังงา.

กรมพัฒนาที่ดินเดินหน้าขยายโครงการฝายน้ำล้นหนุนแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เน้นช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ให้มีแหล่งน้ำเพื่อเกษตรยั่งยืน... 8 มิ.ย. 2557 10:30 8 มิ.ย. 2557 10:57 ไทยรัฐ