ข่าว

วิดีโอ

คสช.เชื่อ ตปท.เริ่มเข้าใจสถานการณ์ในไทย แรงต่อต้านลดระดับ

คสช.มั่นใจแรงต่อต้านเริ่มน้อย

คสช.เผย กระแสต้านการยึดอำนาจการบริหารประเทศลดระดับลงอยู่ในวงจำกัด ขณะที่ประเทศต่างๆ เริ่มมีความเข้าใจสถานการณ์ในไทยมากขึ้นไม่ออกแถลงการณ์ต่อต้าน...

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. พ.อ.ธนเดช เหลืองทองคำ รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวันของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยในการประชุม ฝ่ายข่าวได้มีการรายงานถึงการตรวจพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนในพื้นที่ต่างๆ อาทิ จังหวัดชลบุรี ปราจีนบุรี และสิงห์บุรี พร้อมประเมินว่า ขณะนี้กระแสการต่อต้านการยึดอำนาจการบริหารประเทศนั้น ลดระดับลงอยู่ในวงจำกัด และยังไม่พบกระแสต่อต้านการดำเนินการตามแนวทางปรองดอง และสมานฉันท์ ขณะที่รัฐบาล และสื่อต่างประเทศส่วนใหญ่เริ่มมีความเข้าใจสถานการณ์ในไทยมากขึ้น ไม่มีการออกแถลงการณ์มากดดันไทย ยกเว้นประเทศนิวซีแลนด์ ฝ่ายยุทธการ

"ได้มีการรายงานถึงการปฏิบัติงานของ คสช.เรื่องการออกประกาศฉบับที่ 54 ยกเลิกการออกนอกเคหสถานในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา รวมถึงการออกคำสั่งให้บุคคลรายงานตัวเพิ่มเติมจำนวน 12 ราย ฝ่ายกิจการพลเรือน ได้รายงานการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในทุกพื้นที่ว่า ยังคงมีการจัดชุดปฏิบัติการมวลชนอยู่ 148 ชุดใน 78 จังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ อาทิ การจัดแสดงดนตรีสด ให้บริการทางการแพทย์ เป็นต้น" พ.อ.ธนเดชกล่าว

รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุง กล่าวว่า ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ได้รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนว่ามี 208 เรื่อง ทั้งการแจ้งเบาะแสยาเสพติด การพนัน ปัญหาแรงงานต่างด้าว การให้ปฏิรูปพลังงานเพื่อลดราคาน้ำมันและแก๊ส รวมถึงกรณีมีบุคคลแต่งกายคล้ายทหารบุกยึดทรัพย์สินในบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ภาคอีสาน คณะทำงานปฏิบัติการข่าวสาร ได้รายงานว่าได้ตรวจสอบพบการออกอากาศของวิทยุชุมชนละเมิดคำสั่งของ คสช.จำนวน 40 สถานี ซึ่งได้ระงับการออกอากาศเป็นที่เรียบร้อย คณะทำงานติดตามสื่อ ได้แจ้งถึงการปิดเว็บไซต์ที่ฝ่าฝืนประกาศ คสช.ว่าตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. ถึงปัจจุบันได้ดำเนินการปิดไปแล้ว 553 URL ขณะที่ Facebook ของ คสช.มียอดกดไลค์ 323,888 ครั้ง.

คสช.เผย กระแสต้านการยึดอำนาจการบริหารประเทศลดระดับลงอยู่ในวงจำกัด ขณะที่ประเทศต่าง ๆ เริ่มมีความเข้าใจสถานการณ์ในไทยมากขึ้นไม่ออกแถลงการณ์ต่อต้าน... 7 มิ.ย. 2557 14:52 7 มิ.ย. 2557 15:22 ไทยรัฐ