ข่าว

วิดีโอ

สคร.7 เฝ้าระวัง 'ไข้เลือดออก' พบผู้ป่วยแล้ว 229 ราย

สคร.7 เตือนประชาชนระวัง 'ไข้เลือดออก' หลังเริ่มเข้าสู่หน้าฝน เผยสถิติภาคอีสานมีผู้ป่วยแล้ว 229 ราย พบมากสุด 90 ราย ที่ จ.ศรีสะเกษ แนะประชาชนป้องกันตามหลัก 5ป 1ข...

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.57 นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า ในช่วงเข้าสู่ฤดูฝน จะส่งผลให้จำนวนยุงลายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจทำให้การแพร่เชื้อของโรคไข้เลือดออกมีเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ประชาชนและหน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจึงควรร่วมมือกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้โรคไข้เลือดออกเกิดการระบาดหนักเช่นในปี 2556 ที่ผ่านมา จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 7 จังหวัดอีสานใต้ ของกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สคร.7 อุบลราชธานี พบว่า ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31พ.ค.57 พบว่า มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วทั้งสิ้นจำนวน 229 ราย แต่ยังไม่มีรายงานเสียชีวิต โดยพบผู้ป่วยมากที่สุดที่ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 90 ราย อุบลราชธานี จำนวน 65 ราย มุกดาหาร 65 ราย นครพนม 23 ราย ยโสธร 14 ราย อำนาจเจริญ 10 ราย และสกลนคร 3 ราย โดยพบผู้ป่วย โรคไข้เลือดออกเป็นวัยรุ่นอายุ 15-24 ปีมากที่สุดซึ่งแสดงว่ามีการระบาดในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน

ดังนั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี จึงมอบให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำในชุมชน ครู นักเรียนและประชาชน ร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายทุก 5-7 วัน โดยเน้นกิจกรรม 5ป 1ข ได้แก่ 1.ป ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำทุกชนิด 2.ป เปลี่ยนน้ำทุกๆ 7 วัน 3.ป ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะกักเก็บน้ำ 4.ป ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ5.ป ปฏิบัติเป็นประจำให้เป็นนิสัย ส่วน 1ข คือ ขัดภาชนะที่อาจมีคราบไข่ยุงเกาะอยู่ รวมถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันไม่ให้ยุงกัด และการค้นหาผู้ป่วยโดยเร็ว เพราะหากผู้ป่วยได้รับการรักษาแต่ระยะแรก อย่างถูกต้อง จะลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกได้

"โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี่ มียุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน อาการของโรคไข้เลือดออกคือ มีไข้สูงเฉียบพลัน ไข้สูงลอยประมาณ 2-7 วัน และมีอาการเลือดออก ส่วนใหญ่จะพบจุดเลือดออกที่ผิวหนัง ตับ และในบางรายที่มีอาการรุนแรง จะมีภาวะช็อกแทรกซ้อน เป็นเหตุให้เสียชีวิตได้ จึงขอให้ประชาชนป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก ด้วยการหมั่นทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณที่อยู่อาศัยทุกๆ สัปดาห์ หลีกเลี่ยงป้องกันไม่ให้ยุงกัด และหากมีอาการไข้สูงเกิน 2 วันให้รีบเข้าพบแพทย์ทันที" นพ.ศรายุธ กล่าว.

สคร.7 เตือนประชาชนระวัง 'ไข้เลือดออก' หลังเริ่มเข้าสู่หน้าฝน เผยสถิติภาคอีสานมีผู้ป่วยแล้ว 229 ราย พบมากสุด 90 ราย ที่ จ.ศรีสะเกษ แนะประชาชนป้องกันตามหลัก 5ป 1ข... 7 มิ.ย. 2557 12:07 7 มิ.ย. 2557 12:22 ไทยรัฐ