วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช.ยกระดับ ป.ป.ส. ควบคุมทั้งระบบ! ปราบยานรกให้สิ้นซาก

มาถูกทางแล้วสำหรับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ที่พุ่งเป้าดำเนินการกวาดล้างยาเสพติดให้สิ้นซาก ด้วยคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 41/2557 ลงวันที่ 31 พ.ค.2557 เน้นให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือปราบปรามกันอย่างจริงจัง ชี้ให้เห็นโทษภัยของยาเสพติดที่ระบาดทุกหย่อมหญ้า

เป็นปัญหาสำคัญยิ่งใหญ่ของชาติบ้านเมืองที่ทุกครัวเรือนต่างประสบไม่มากก็น้อย!!!

คำสั่งฉบับดังกล่าวระบุชัดเจนให้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด

ปราบปรามและจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้นำเข้าและส่งออก รวมทั้งผู้สมคบสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจังในทุกพื้นที่

เน้นใช้มาตรการตรวจสอบเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบ

คสช.ยังเน้นหนักให้ผู้รับผิดชอบควบคุมสถานบริการ ที่พักอาศัยในเชิงพาณิชย์ประเภทหอพัก อาคารชุด เกสต์เฮาส์ที่ให้ผู้อื่นเช่า รวมทั้งโรงงานสถานประกอบการ หากปล่อยปละ ละเลยให้มีการซุกซ่อน จำหน่าย และเสพยาเสพติดต้องดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย

ให้นำผู้เสพเข้ารับการบำบัดและติดตามผลจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

คสช.ยังย้ำชัดถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปล่อยปละ ละเลยหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะต้องถูกดำเนินการเด็ดขาดทั้งทางวินัยและอาญา

ที่สำคัญ คสช.ได้ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. เป็นแม่งานติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติให้ คสช.ทราบอย่างต่อเนื่อง

นับว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ให้ความไว้วางใจ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการ ป.ป.ส. อย่างมากให้เป็นหน่วยควบคุมการปฏิบัติ

และถือเป็นการ “เอาจริง” ของ คสช.ที่ไม่เพียงแต่ออกเป็นคำสั่ง แต่ยังได้ส่ง พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วย ผบ.ทบ. หัวหน้า
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช.เป็นประธานประชุมผู้บริหาร 15 กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดที่สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมา

จี้ติดคำสั่งให้ทุกหน่วยงานกวาดล้างให้สิ้นซาก

มาตรการเร่งด่วนในกรอบระยะเวลา 30 วัน ให้หยุดยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่ชุมชนเฝ้าระวัง 3,250 ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ 804 อำเภอทั่วประเทศ

“ถือเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ทุกหน่วยงานจะต้องช่วยกันดำเนินการให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความฉับไวและมีประสิทธิภาพ สามารถคืนความสุขให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยจะประเมินผลครั้งแรกใน 30 วัน ฝากให้ทุกหน่วยร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นเอกภาพ ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ ต้องบูรณาการทั้งด้านการข่าวและกำลังพลในการปฏิบัติ โดยผมจะติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด”

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ย้ำในที่ประชุม

นาทีนี้ชื่อของ พล.ต.อ.พงศพัศจึงกลับมาอีกครั้งในฐานะแม่งานสำคัญเกี่ยวกับการบูรณาการทุกหน่วยงานร่วมมือกันปราบปรามยาเสพติด และต้องรายงานให้ คสช.ทราบทุกระยะ

เชื่อได้ว่า คสช.ใช้คนถูกกับงานแล้ว เพราะโดยตลอดระยะเวลาที่ พล.ต.อ.พงศพัศนั่งในเก้าอี้เลขาธิการ ป.ป.ส.ได้มีผลงานอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และมีรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ จับต้องได้

แต่ปัญหาสำคัญของชาติปัญหานี้ไม่ใช่แก้ไขได้เพียงลัดนิ้วมือ แต่ต้องทำจริงจังและต่อเนื่อง ควบคุมไม่ให้แพร่ระบาดได้ก็นับว่าประสบความสำเร็จ

จังหวะเวลานี้จึงนับว่าเป็นช่วงเวลาดีเหมาะสมที่ คสช.จะต้องคืนความสุขให้กับชาวบ้าน ชุมชนต่างๆ เพราะ ทีมข่าวอาชญากรรม ได้นำเสนอไว้แล้วตั้งแต่ช่วงที่การเมืองวุ่นวาย ว่าผู้ค้ายาเสพติดได้อาศัยช่วงจังหวะเวลาดังกล่าว ผลิตยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน ยาเสพติดทุกรูปแบบเต็มกำลัง ส่งผ่านเข้าชายแดนทุกช่องทางเข้าประเทศไทยกระจายไปตามเมืองใหญ่

แม้จะปราบปรามแต่ก็ยังเล็ดลอดเข้ามาได้ระดับหนึ่ง

ที่อันตรายสุดๆมีโรงงานผลิตเกิดขึ้นอีกหลายแห่ง โดยใช้หีบห่อบรรจุผิดแผกแตกต่างไปจากเดิมกลุ่มใครกลุ่มมัน ร้ายแรงถึงขนาดเปลี่ยนสูตรผสมให้หนักขึ้นกว่าเดิมอย่างมาก เช่น ยาบ้าผสมเฮโรอีน

ล่าสุด ป.ป.ส.ร่วมกับกองกำลังผาเมือง ตำรวจภูธรภาค 5 และศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย จับกุมนายณัฐพล อารินทร์ ภูมิลำเนาจังหวัดน่าน พร้อมของกลางยาบ้าตราสัญลักษณ์ SU จำนวน 600,000 เม็ด จับได้บริเวณด่านปูแกง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย ซุกซ่อนมาในลังผลไม้

ผลการตรวจพิสูจน์จากสถาบันวิชา การและตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของ ป.ป.ส. ระบุชัดว่ายาบ้าลอตนี้เป็นตรามงกุฎอักษร SU มีส่วนผสมของ “ไอซ์” อยู่ด้วย ซึ่งก่อนหน้าที่จับได้ยาบ้ามีส่วนผสมของเฮโรอีนจนเป็นยาบ้าพันธุ์ใหม่

นับว่ายาบ้าลอตล่าสุดนี้มีอันตรายร้ายแรง ทำให้ผู้เสพมีอาการว้าวุ่น ประสาท หลอน หากเสพมากๆอาจตายได้ ระดับเดียวกับที่ผสมเฮโรอีน

พล.ต.อ.พงศพัศบอกว่ายาบ้าลอตนี้ผลิตในประเทศเมียนมาร์ ในพื้นที่ อ.กุนเฮง จ.ตองยี เป็นกลุ่มของ พ.อ.คำข่อง ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มรัฐฉาน ร่วมกับชาวจีนทำยาบ้าสัญลักษณ์ SU ออกมาใหม่

“ป.ป.ส.ทราบชื่อของผู้อยู่ในเครือข่ายนี้แล้ว อยู่ระหว่างประสานงานกับ ป.ป.ส.เมียนมาร์ เพื่อดำเนินการปราบปรามผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และจากการตรวจสอบตามชุมชนต่างๆยังไม่พบยาบ้าผสมไอซ์จำหน่ายแต่อย่างใด ได้แจ้งข้อมูลให้ทุกหน่วยงานที่ทำงานในชุมชนช่วยกันเฝ้าระวังไว้แล้ว”

สำหรับคำสั่งของ คสช. เลขาธิการ ป.ป.ส.ย้ำกับทีมข่าวอาชญากรรมว่า ป.ป.ส.จะดำเนินมาตรการเด็ดขาดกว่าเดิมกับผู้ค้า ผู้ผลิต และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ มาตรการสำคัญนอกจากการปราบปรามแล้วจะดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์ เพื่อไม่ให้เงินบาปเหล่านี้นำไปฟอก ซุกซ่อนหรือนำไปทำธุรกิจอื่นบังหน้า”

“หน่วยงานรับผิดชอบหลักคือ ป.ป.ส.ซึ่งจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเบาะแสยาเสพติด และพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทาง สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชม. หรือส่งจดหมาย ไปรษณียบัตรที่ตู้ ปณ.123 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 หรือทางเว็บไซต์ ป.ป.ส. www.oncb.go.th พร้อมติดตามผลการดำเนินการผู้บังคับบัญชาทุกระดับในทุกหน่วยงาน เกี่ยวกับการสอดส่องดูแลไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งทางตรงทางอ้อม”

เลขาธิการ ป.ป.ส.ย้ำมั่นใจพร้อมต่อสู้กับปัญหายาเสพติดถึงที่สุด.

ทีมข่าวอาชญากรรม

7 มิ.ย. 2557 10:39 7 มิ.ย. 2557 10:43 ไทยรัฐ