Thairath Logo
กีฬา

ถกมาตรการอุ้มชาวนาอีก

Share :
line-share-logo

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้าว ทั้งภาครัฐ และชาวนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นการช่วยเหลือชาวนา ในวันที่ 7 มิ.ย.นี้ ณ ห้องประชุมสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า สมาคมฯได้จัดส่งข้อเสนอที่จะให้รัฐบาลช่วยเหลือและดูแลชาวนาให้กับกรมการค้าภายในแล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งในการเข้าพบพลเอกฉัตรชัย วันที่ 7 มิ.ย.นี้ จะเสนอแนวทางดังกล่าวให้พิจารณา ประกอบด้วย 1. การออกมาตรการช่วยเหลือชาวนารูปแบบใดก็ได้ ที่คิดคำนวณจากราคาขายบวกกำไร โดยผู้ปลูกข้าวหอมมะลิเสนอดูแลราคาข้าวเปลือกนาปีปี 57/58 ไม่ต่ำกว่าตันละ 16,000 บาท ราคาข้าวเปลือกเหนียวไม่ต่ำกว่าตันละ 14,000 บาท และราคาข้าวเปลือกเจ้าไม่ต่ำกว่าตันละ 12,000 บาท

2. การจัดหาวัตถุดิบเพื่อการเพาะปลูกราคาถูก 3.การจัดหาตลาดขายข้าวโดยตรง 4.การดูแลต้นทุนการทำนาให้คุ้มทุน และ 5.ขอให้ คสช. ผลักดันการออกกฎหมายสวัสดิการชาวนา เหมือนในต่างประเทศ เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เพื่อช่วยเหลือชาวนาให้ยั่งยืนในอนาคต “ชาวนาอยากขอให้เร่งดูแลเรื่องต้นทุนและราคาข้าวเปลือก ที่ตกต่ำลงมากกว่า 50% แล้วตั้งแต่หมดโครงการรับจำนำข้าวเปลือก อย่างผมทำนา 37 ไร่ เคยขายได้ 370,000 บาท ราคาเฉลี่ยตันละ 12,000 บาท แต่ครั้งล่าสุดเดือนที่ผ่านมา ผมขายได้ 150,000 บาท เฉลี่ยตันละ 5,000-6,000 บาทเท่านั้น ยิ่งตอนนี้น้ำน้อยทำนาใหม่ไม่ได้ก็วิตกว่าผลผลิตจะลดลง และจะเดือดร้อนมาก”.

อ่านเพิ่มเติม...
กระทรวงพาณิชย์ฉัตรชัย สาริกัลยะคสชชาวนา