ข่าว

วิดีโอ

ตั้ง “ทีมคชสาร” ผลักช้างคืนสู่ป่า

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีช้างป่าอาศัยอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ 73 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคน เช่น ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว เป็นต้น โดยมีรายงานกรณีช้างป่าทำร้ายคนบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงระหว่างปี 2556-ปัจจุบัน พบมีคนเสียชีวิต 5 ราย และบาดเจ็บ 7 ราย โดยในปี 2556 มีคนเสียชีวิต 18 คน แต่ในปี 2557 เพียงแค่ 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) พบมีคนเสียชีวิตแล้ว 17 ราย แสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มช้างป่าทำร้ายคนสูงมากขึ้น

รองอธิบดีกรมอุทยานฯกล่าวอีกว่า จากปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดตั้งทีมคชสาร ซึ่งหากมีกรณีที่ช้างเดินออกนอกพื้นที่ป่า ทีมคชสารจะทำการผลักดันให้ช้างกลับเข้าป่า โดยจะจัดอบรมเจ้าหน้าที่ รวมทั้งหัวหน้าหน่วยในพื้นที่นั้นๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตของช้าง รวมทั้งปรับปรุงแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่า โดยการทำดินโป่ง ปลูกกล้วย และอาหารช้างป่าชนิดอื่น ซึ่งจากเดิมได้ทำตามชายขอบของป่า เมื่อช้างเดินมามักจะมองเห็นพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน และมักจะเข้ามากินพืชไร่ของชาวบ้าน ดังนั้นหากจะทำแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้ช้างป่า จะต้องทำเข้าไปในพื้นที่ป่าให้มากกว่านี้ และต้องทำรั้วไฟฟ้า หรือการขุดคูน้ำบริเวณชายขอบป่าเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะจัดตั้งศูนย์ควบคุมความประพฤติช้าง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนประมาณ 4,000 ไร่ เพื่อควบคุมช้างที่มีพฤติกรรมดื้อลดความก้าวร้าวลง เมื่อพฤติกรรมของช้างดีขึ้นแล้ว ก็จะปล่อยคืนสู่ป่าตามเดิม.

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีช้างป่าอาศัยอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ 73 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคน... 7 มิ.ย. 2557 04:34 7 มิ.ย. 2557 04:34 ไทยรัฐ