ข่าว

วิดีโอ

คำสั่งคสช.ฉบับที่ 50 เรียกให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มอีก 12 คน

คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 50 เรียกให้บุคคลมารายงานเพิ่มเติมอีก 12 คน ที่สโมสรทหารบก เทเวศร์ ขีดเส้นภายในวันที่ 7 มิ.ย.นี้

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 50/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้บุคคลเข้ารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันที่ 7 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00 -12.00 ดังนี้

1.นายทนง ศิริปรีชาพงษ์

2.นายอุสมาน สแลแมง

3.นายวิจารณ์ แสนลี่

4.นายจำเริญ ชีวินเฉลิมโชติ

5.นายมนตรี พฤกษาพันธ์ทวี

6.นายวสุพล จตุรคเชนทร์เดชา

7.นายหรั่ง ธุระพล

8.น.ส.นุชนาถ สุวรรณคร

9.นายฉกาจ คหบดีรัตน์

10.พ.ต.ท.อุทัย บทมาตย์

11.นายเจ๊ะอาแว สระมารอเม๊าะ

12.นายประสิทธิ์ ดวงเพ็ชร

สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 50 เรียกให้บุคคลมารายงานเพิ่มเติมอีก 12 คน ที่สโมสรทหารบก เทเวศร์ ขีดเส้นภายในวันที่ 7 มิ.ย.นี้ 6 มิ.ย. 2557 22:33 6 มิ.ย. 2557 23:02 ไทยรัฐ