ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  'เครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ' ขอ 'คสช.' แก้ 'จำนำข้าว' ฟื้นวิกฤติชาวนา

  ไทยรัฐออนไลน์6 มิ.ย. 2557 19:27 น.
  SHARE

  เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปปท.) ส่งจดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 1 ขอ คสช. เร่งเดินหน้าตรวจสอบแก้ปัญหาจำนำข้าว ช่วยชาวนาที่เดือดร้อนอย่างแท้จริง...

  เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 57 เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ได้ออกจดหมายเปิดผนึกถึง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาจำนำข้าวที่สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวนา โดยมีใจความดังนี้

  เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

  จดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 1

  6 มิถุนายน 2557

  กราบเรียน หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  เนื่องจากมีหลักฐานเป็นที่ปรากฏชัดว่า "โครงการรับจำนำข้าว โดยอดีตรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากแก่ประเทศชาติ และสร้างความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสแก่ชาวนา ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ตลอดจนมีการปกปิดข้อมูลความเสียหายโดยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แต่ภายหลังการเข้ารักษาความสงบเรียบร้อย โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงถึงความเสียหายอย่างชัดเจนมากขึ้น เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปปท.) จึงใคร่ขอให้ คสช.ดำเนินการดังต่อไปนี้

  (1) การตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายอันเกิดจากโครงการรับจำนำข้าว ขอให้มีองค์กรวิชาชีพและสื่อมวลชนเข้าร่วม เพื่อความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ

  (2) เนื่องจากความเสียหายอันเกิดจากโครงการมีมูลค่าสูงมากกว่าห้าแสนล้านบาท จึงขอให้มีการดำเนินการออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อป้องกันการโยกย้าย ถ่ายเททรัพย์สิน

  (3) สำหรับความผิดอันเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าว ขอให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินคดีในทุกขั้นตอนและให้ถึงที่สุด

  ทั้งนี้ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปปท.) มีความยินดีและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อเป็นการแก้ปัญหาของชาติที่ต้นเหตุของปัญหาและอย่างยั่งยืนต่อไป

  ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

  เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

  รายชื่อเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปปท.)
  University Network For Thailand's Reform(UNTR)

  ธรรมศาสตร์อภิวัฒน์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มศว รักประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  เครือข่าย มข. ต้านระบบทักษิณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  มสธ.ร่วมปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  มจธ. ร่วมปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ศิษย์เก่ารามคำแหงปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  NIDA For Change สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ประชาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  กลุ่มธุรกิจบัณฑิตย์อาสาร่วมใจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ประชาคมขาวจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มก.ร่วมกู้ชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รวมพลคนมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
  ศิลปากรรักชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ลูกช้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ลูกแม่ไทรหัวใจรักชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ธรรมาธิปไตยเพื่อการปฏิรูป มหาวิทยาลัยรังสิต
  ศิษย์เก่าแม่โจ้ อิสระเสรีชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยปัญหาจำนำข้าวคสช.จำนำข้าวมปปท.โครงการรับจำนำข้าว

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้