วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ไพบูลย์' ถก 7 องค์กรอิสระ ลดผลกระทบ หลัง คสช.ยึดอำนาจ

"ไพบูลย์" ถก 7 องค์กรอิสระ หาแนวทางลดผลกระทบหลัง คสช. ยึดอำนาจ ด้าน "กกต." ขอปลดล็อกประกาศ คสช. เหตุกระทบเลือกตั้งท้องถิ่น

วันที่ 6 มิ.ย. ที่บ้านรับรองเกษะโกมล พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วย ผบ.ทบ. ในฐานะหัวหน้าส่วนงานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังเชิญตัวแทน 7 องค์กรอิสระ ประกอบด้วย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน องค์กรอัยการ และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาประชุมเพื่อหารือและรับฟังข้อคิดเห็นหลังจาก คสช. เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน

ซึ่งที่องค์กรเหล่านี้ไม่ทราบว่า จะประสานงานกับใคร เพราะไม่มีรัฐบาลและรัฐสภา ซึ่งการหารือครั้งนี้เป็นการเปิดช่องทางประสานให้ใกล้ชิดมากขึ้น รวมถึงได้หารือถึงผลกระทบจากการยกเลิกรัฐธรรมนูญ มาตรา 50 เพราะบางองค์กรได้รับผลกระทบ

พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวต่อว่า ในส่วนองค์กรที่ได้รับผลกระทบจะต้องหารืออีกครั้ง คือคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เนื่องจากจะต้องจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในระยะเวลาอันใกล้นี้ หลังจากเลื่อนเป็นปลายเดือน มิ.ย.นี้ ซึ่งหากครบกำหนดและยังมีประกาศบางฉบับที่อาจกระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง จึงหารือกันว่า คสช.จะพิจารณาออกประกาศหรือคำสั่งอนุญาตให้หาเสียงได้ในบางพื้นที่ หรือจะให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีกหรือไม่ ซึ่งจะพิจารณาตามความจำเป็น เพราะบางเรื่องหากรอได้ก็ขอให้รอสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อน แต่หากมีผลกระทบจริง ก็จะดำเนินการออกประกาศหรือคำสั่งตามความเหมาะสม

"ไพบูลย์" ถก 7 องค์กรอิสระ หาแนวทางลดผลกระทบหลัง คสช. ยึดอำนาจ ด้าน "กกต." ขอปลดล็อกประกาศ คสช. เหตุกระทบเลือกตั้งท้องถิ่น 6 มิ.ย. 2557 17:38 6 มิ.ย. 2557 18:21 ไทยรัฐ