ข่าว

วิดีโอ

ปธ.กสท.แจงเคเบิลทีวี-ดาวเทียมกำลังกลับสู่ภาวะปกติ

ปธ.กสท.ชี้แจงผ่านทวิตเตอร์ ระบุ ฟรีทีวีอะนาล็อก-ดิจิตอล มีการแพร่ภาพตามปกติทุกช่องทางเช่นเดิม ทีวีดาวเทียมและเคเบิลกว่า 75% มีการออกอากาศแล้ว เหลืออีกประมาณ 25% รอพิจารณา แนะช่วงนี้ทุกช่องต้องระวังในการเผยแพร่ข่าวสาร...

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2557 พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท.ได้ชี้แจงผ่านทวิตเตอร์ ‏@DrNateeDigital เรื่องการปิดช่องเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม ภายหลังการยึดอำนาจโดยคณะ คสช.ว่า หลังการยึดอำนาจการปกครอง เมื่อ 22 พ.ค.57 คสช. ได้ระงับการเผยแพร่ออกอากาศของวิทยุ และโทรทัศน์ทุกประเภท ต่อมาได้มีการอนุญาตให้โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบอะนาล็อกเดิม 6 ช่อง เผยแพร่ออกอากาศได้ตามปกติ เมื่อ 23 พ.ค. 57 ต่อมาได้มีการอนุญาตให้โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบอะนาล็อกและระบบดิจิตอล สามารถออกอากาศได้ทุกช่องทางในวันถัดมา

นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี แบบบอกรับสมาชิก สามารถเผยแพร่ได้ตามปกติในโครงข่ายบอกรับสมาชิก กสท. ได้พิจารณาช่องทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี แบบบอกรับสมาชิกแล้วมากกว่า 350 ช่อง ให้สามารถเผยแพร่ได้ตามปกติ ยังมีอีกประมาณ 100 ช่องรายการ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณารายละเอียดการประกอบกิจการโดยเฉพาะข้อร้องเรียนต่างๆ

ดังนั้น ภาพรวมของกิจการโทรทัศน์ส่วนใหญ่คือฟรีทีวีอะนาล็อก และดิจิตอล ได้มีการแพร่ภาพตามปกติผ่านทุกช่องทางเช่นเดิม ทีวีดาวเทียมและเคเบิลกว่า 75% มีการออกอากาศแล้ว ที่เหลืออีกประมาณ 25% อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อความรอบคอบก่อนการอนุญาตออกอากาศ การดำเนินการในกิจการโทรทัศน์จึงได้กลับเข้าสู่สภาวะใกล้เคียงกับการดำเนินการปกติ ตั้งแต่ 2 วันหลังการยึดอำนาจการปกครอง

ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ละเอียดอ่อนภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ทุกรายจะต้องระมัดระวัง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ และไม่กระทบกระเทือนต่อส่วนรวม โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันครับ

ปธ.กสท.ชี้แจงผ่านทวิตเตอร์ ระบุ ฟรีทีวีอะนาล็อก-ดิจิตอล มีการแพร่ภาพตามปกติทุกช่องทางเช่นเดิม ทีวีดาวเทียมและเคเบิลกว่า 75% มีการออกอากาศแล้ว เหลืออีกประมาณ 25% รอพิจารณา แนะช่วงนี้ทุกช่องต้องระวังในการเผยแพร่ข่าวสาร... 6 มิ.ย. 2557 17:27 6 มิ.ย. 2557 18:06 ไทยรัฐ