ข่าว

วิดีโอ

ชาวสวนจันท์เตรียมเฮ-คณะทูตจีนรับช่วยขยายตลาด

คณะอุปทูตจีน นำสื่อมวลชนชิมผลไม้เมืองจันท์ ยกนิ้วชมรสชาติอร่อย มีมาตรฐาน เตรียมช่วยเหลือผลักดันให้มีการส่งออกไปตามหัวเมืองใหญ่ๆ ของจีนมากขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์อัญมณีของจันทบุรีด้วย...  

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 6 มิ.ย. 57 ที่ศูนย์บริหารราชการ อบจ.จันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายก อบจ.จันทบุรี นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภา อบจ.จันทบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายจาง อี้ หมิง อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย นายเกา เหวิน ควร อุปทูตฝ่ายการพาณิชย์ฯ นายหยาง ซื่อ เชา หัวหน้าแผนกฝ่ายการเมือง ประจำสถานทูตจีน นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ พร้อมคณะ ตลอดจนสื่อมวลชนจากประเทศจีน เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยม พบปะผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมผลไม้ และจิวเวลรี่ของ จ.จันทบุรี

โอกาสนี้ นายธนภณ กิจกาญจน์ นายก อบจ.จันทบุรี ได้บรรยายสรุปภาพรวมและสถานการณ์การผลิตผลไม้ของจังหวัด กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้กับคณะทูตที่มาได้รับฟังถึงอุปสรรค ปัญหา ตลอดจนความต้องการ ในการให้ความช่วยเหลือจากประเทศจีน โดยปัจจุบันสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2557 ของ จ.จันทบุรี ปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้ ทุเรียนมีทั้งสิ้น 242,686 ตัน เก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ 82.30 มังคุด มีทั้งสิ้น 102,908 ตัน เก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ 29.22 เงาะ มีทั้งสิ้น 138,528 ตัน เก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ 17.52 ลองกอง มีทั้งสิ้น 45,444 ตัน เก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ 0.76 ซึ่งที่ผ่านมาผลไม้จาก จ.จันทบุรี ส่งเข้าประเทศจีนผ่านพ่อค้ากว่าร้อยละ 80 ไปที่ตลาดเมืองเกียงหนาน ยังไม่มีการกระจายไปตามหัวเมืองใหญ่ในประเทศเท่าที่ควร

นายก อบจ.จันทบุรี กล่าวว่า ผลไม้ของจันทบุรี ที่ผ่านมาได้ส่งออกไปยังตลาดประเทศจีน โดยคัดเฉพาะผลไม้คุณภาพจากสวนโดยตรง มีการตรวจสอบเรื่องคุณภาพผ่านทางหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ที่เกี่ยวข้อง มาตลอด ซึ่งความต้องการจากประเทศจีน ขณะนี้ มีความจำเป็นเรื่องของการรับรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเรื่องผลไม้เพื่อทำการเปิดตลาดใหม่ตามเมืองใหญ่ แต่ติดขัดในเรื่องการประสานความร่วมกับเมืองต่างๆ ของประเทศจีน จึงอยากขอให้ทางคณะทูต ให้ความช่วยเหลือต่อไป

จากนั้นคณะทูตจากประเทศจีน ได้เดินทางไปพบปะผู้ประกอบการโรงงาน Packaging ผลไม้ส่งออกประเทศจีน โดยเฉพาะทุเรียน พร้อมทั้งดูขั้นตอนการวิธีการต่างๆ ก่อนนำส่งออกไปต่างประเทศ โอกาสนี้ นายจาง อี้ หมิง อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ได้ลิ้มลองรสชาติผลไม้ของ จ.จันทบุรี พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมในเรื่องของรสชาติ ที่มีความเป็นมาตรฐาน

นายจาง อี้ หมิง กล่าวว่า ที่ผ่านมาผลไม้และอัญมณีของ จ.จันทบุรี ถือว่าเป็นที่ต้องการของจีนอยู่แล้ว และยังมีช่องทางขยายตลาดไปยังพื้นที่ต่างๆ ของจีนได้อีกมาก เพียงแต่ยังขาดการผลักดัน กระตุ้นความร่วมมือ ความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการส่งออกของจันทบุรี โดยมุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของตลาดปลายทาง ซึ่งการได้มาเห็นสภาพที่จันทบุรีในครั้งนี้ ถือเป็นการนำข้อมูลกลับไปประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนของประเทศจีน ในการผลักดันให้เกิดเป็นความร่วมมือ ด้านการพัฒนาคุณภาพต่อไป ขณะเดียวกัน ประเทศจีนพร้อมให้ความร่วมมือในด้านอื่นๆ กับ จ.จันทบุรี ฉันพี่น้องในอนาคตอย่างแน่นอน.

คณะอุปทูตจีน นำสื่อมวลชนชิมผลไม้เมืองจันท์ ยกนิ้วชมรสชาติอร่อย มีมาตรฐาน เตรียมช่วยเหลือผลักดันให้มีการส่งออกไปตามหัวเมืองใหญ่ๆ ของจีนมากขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์อัญมณีของจันทบุรีด้วย... 6 มิ.ย. 2557 16:32 6 มิ.ย. 2557 21:02 ไทยรัฐ