วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมศิลป์ขีดเส้น 'คืนทอง' ก่อน 2 ก.ค.นี้

กรมศิลป์ถกมอบเงินให้กับชาวบ้านเอาทองมาคืน ย้ำผู้ครอบครองหลังวันที่ 2 ก.ค.นี้ ไม่เอามาคืนใช้กฎหมายเอาผิด...

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.57 นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า วันที่ 12 มิ.ย.57 จะมีการประชุมคณะกรรมการกำหนดเงินรางวัลสำหรับผู้เก็บได้โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน รวมทั้งตรวจพิสูจน์ กำหนดอายุสมัย กำหนดค่าทรัพย์สินและประเมินราคาของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สิ่งเทียมโบราณวัตถุและสิ่งเทียมศิลปวัตถุ เพื่อทำการประเมินราคาทองคำและกำหนดจ่ายค่าตอบแทน 1 ใน 3 ของมูลค่าทองคำโบราณแต่ละชิ้นเพื่อจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้ส่งมอบทองให้กรมศิลปากร

อย่างไรก็ตาม การประเมินค่าตอบแทนนั้น จะมีการนำข้อมูลจากนักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบและเก็บข้อมูลจากทองคำ มาใช้ในการประเมินกำหนดอัตราค่าตอบให้แต่ละคน ซึ่งไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับลักษณะทองคำและความสมบูรณ์ของทองชิ้นนั้นๆ หลังจากที่ประชุมได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเรื่องค่าตอบแทนและยุคสมัย รวมถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ก็จะเร่งดำเนินการจัดทำแผนขออนุมัติงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ส่งมอบตามบัญชีที่ได้ส่งคืนโดยเร็วที่สุด ส่วนคนที่ยังไม่ส่งมอบสามารถส่งมอบคืนก่อนครบกำหนด 30 วัน คือวันที่ 2 ก.ค.57 หลังจากนั้นกรมศิลปากรจะประสานให้ทางจังหวัดพัทลุง มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด.

กรมศิลป์ถกมอบเงินให้กับชาวบ้านเอาทองมาคืน ย้ำผู้ครอบครองหลังวันที่ 2 ก.ค.นี้ ไม่เอามาคืนใช้กฎหมายเอาผิด... 6 มิ.ย. 2557 14:56 6 มิ.ย. 2557 15:08 ไทยรัฐ