วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เร่งเดินหน้าเฟ้น ผอ.'ศูนย์คุณธรรม'คนใหม่

เร่งเดินหน้าเฟ้น ผอ.'ศูนย์คุณธรรม'คนใหม่

  • Share:

เตรียมคัดเลือกบุคคลรับตำแหน่ง"ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมคนใหม่"เน้นมีใจรักงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ในการส่งเสริมคุณธรรมความดี...

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 57 พล.ท.นิวัติ บูรณะกุล กรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้ได้ออกประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมคนใหม่ แทนนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผอ.ศูนย์คุณธรรม ที่ครบอายุของการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 30 กันยายนนี้ สำหรับคุณสมบัติของผู้อำนวยการคนใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ อายุระหว่าง 40–61 ปีมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีใจรักงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ในการส่งเสริมคุณธรรมความดี สามารถประสานงานกับองค์กรเครือข่ายของศูนย์คุณธรรมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้จะต้องมีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมรวมทั้งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านการบริหารองค์กร ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ กรณีข้าราชการพลเรือน ต้องดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป และถ้าเป็นข้าราชการทหาร ตำรวจ ต้องดำรงตำแหน่งชั้นยศตั้งแต่พล พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี และพลตำรวจตรีขึ้นไป

ส่วนกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องดำรงตำแหน่งระดับรองหัวหน้าหน่วยงานหรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่ถ้าเป็นเคยเป็นผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรหรือเทียบเท่าขึ้นไป มีประสบการณ์บริหารองค์กรขนาดมีผู้ปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 30 คน โดยจะปิดสมัครสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ จากนั้นจะเริ่มกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยจะต้องรายงานให้ ล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายสังคมจิตวิทยา ในฐานะกำกับดูแล วธ. พิจารณาและรับทราบต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้