ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  'ไทยรัฐวิทยา' เตรียมเปิดร.ร.ต้นแบบ'คุณธรรม' 5 แห่ง

  ไทยรัฐออนไลน์6 มิ.ย. 2557 14:35 น.
  SHARE

  ร.ร.ไทยรัฐวิทยา จะเปิด ร.ร.ต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 5 ร.ร. ...

  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 มิ.ย.57 ที่ จ.พิจิตร นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ และนายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจำนวนหนึ่ง ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่ ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2553 และประสบความสำเร็จ เป็นต้นแบบให้สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ มาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้ 

  โดยลักษณะของโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม จะมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมชุมนุม/ชมรมและกิจกรรมเพื่อสังคม/สาธารณประโยชน์ โดยให้เป็นกิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับครูและนักเรียน โดยมีนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมคุณธรรม หรือโครงงานคุณธรรม และมีครูเป็นที่ปรึกษา

  ด้านนายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ กล่าวว่า มูลนิธิไทยรัฐซึ่งดูแล ร.ร.ไทยรัฐวิทยา จำนวน 101 โรงเรียน กำลังจะทำโรงเรียนต้นแบบ ซึ่งเป็นต้นแบบทั้งด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยมาศึกษาดูงานที่ ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม ซึ่งเป็น ร.ร.ต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งประสบความสำเร็จและเห็นผลสัมฤทธิ์มาแล้ว โดยนำไปลงใน ร.ร.ไทยรัฐวิทยาที่เป็นต้นแบบ และจะให้ ร.ร.ไทยรัฐวิทยาที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ได้เข้ามาเรียนรู้ใน ร.ร.ต้นแบบ และจะขยายผลให้ครบทั้ง 101 โรงเรียน

  กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ กล่าวต่อไปว่า ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ตามเจตนารมณ์ของ ผอ.กำพล วัชรพล ผู้ก่อตั้ง ท่านต้องการให้เด็กนักเรียนหรือผลิตผลของ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา เป็นเด็กดี และมีคุณธรรม ซึ่งสำคัญมากกว่าความรู้ในเชิงวิชาการ ซึ่งท่านเน้นมาก และ ผอ.กำพล ยังบอกว่าถ้าต่อไปในวันข้างหน้าหากเจอคนดีที่ไหนให้ถามว่าคนดี จบมาจากไหน หากจบมาจาก ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ท่านจะมีความภูมิใจมาก แม้ท่านเสียชีวิตไปแล้ว วิญญาณท่านจะมีความสุขมาก นายมานิจ กล่าวท้ายที่สุด

  ด้าน นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ กล่าวว่า จากการที่มาดู ร.ร.ต้นแบบด้านคุณธรรม หรือ "บางมูลนากโมเดล" และจะนำไปปรับใช้กับ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีการศึกษานี้เลย จาก ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 101 โรงเรียน เราจะทำ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 5 โรงเรียน โดยจะทำใน 4 ภาค และ กทม.อีก 1 โรงเรียน.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ไทยรัฐวิทยามูลนิธิไทยรัฐโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมจริยธรรมมานิจ สุขสมจิตรวิเชน โพชนุกูลบางมูลนากภูมิวิทยาคม

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้