ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  'สพม.' แนะ 'คสช.' ตั้งสภาพลเมือง 77 จว.-เวทีกล่อมปชช.

  ไทยรัฐออนไลน์6 มิ.ย. 2557 14:01 น.
  SHARE

  "ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์" ประธาน สพม.แนะ "คสช." ปฏิรูปการเมือง "ตั้งสภาพลเมือง 77 จว.-เวทีกล่อมปชช." วางงบ 300 ล้าน จ่อชงดู ก.ม. 2 ฉบับ

  วันที่ 6 มิ.ย. ที่สภาพัฒนาการเมือง นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมือง แถลงการณ์สภาพัฒนาการเมือง (สพม.) เรื่องข้อเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมในการปฏิรูปประเทศไทยว่าจากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายปฏิรูปประเทศไทย

  สพม.จึงขอแสดงเจตนารมณ์และความจริงใจในการให้ความร่วมมือกับ คสช. เพื่อปฏิรูปประเทศไทย 4 ประการคือ 1.การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.การสร้างเวทีลดความขัดแย้ง เสริมสร้างความสมานฉันท์คนในชาติ

  3.การสร้างความตื่นตัวของประชาชนในทางการเมือง เพื่อให้รู้จักสิทธิหน้าที่พลเมือง และความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง และ 4.การสร้างสภาพลเมือง เพื่อเป็นเวทีนำเสนอการปฏิรูปประเทศไทยและเป็นเวทีให้ประชาชนทุกภาคส่วนในแต่ละจังหวัดได้พูดคุยปรึกษากันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ภายในจังหวัด เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาภายในจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาคอร์รัปชัน

  นายธีรภัทร์ กล่าวต่อว่า ข้อเสนอดังกล่าวจะมีเป้าหมาย ดังนี้ 1.การจัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ประชาชน 77 จังหวัดละ 2 ครั้ง รวมเป็น 154 เวที และ 2.การสร้างสภาพลเมือง 77 จังหวัดๆ ละ 1 สภา รวม 77 สภา ซึ่งหาก คสช. เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ก็สามารถดำเนินการได้ในปลายปีงบประมาณ 57-58

  ทั้งนี้ คาดว่าประชาชนจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งมีความสมานฉันท์ของประชาชนทุกกลุ่ม ขณะเดียวกันประชาชนจะตื่นตัวทางการเมืองและรู้จักสิทธิหน้าที่พลเมือง รับผิดชอบต่อบ้านเมือง และมีสภาพลเมืองที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

  ซึ่งช่วงบ่ายวันนี้ (6 มิ.ย.) จะทำบันทึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ในฐานะหัวหน้าคณะ คสช. รวมทั้งแนวทางการจัดตั้งสภาพลเมืองด้วย โดยวันนี้เป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมปฏิรูปประเทศไทย

  เมื่อถามว่า โครงสร้างสภาพลเมืองจะใช้โมเดลสภาพัฒนาการเมืองหรือกำหนดขึ้นใหม่ นายธีรภัทร์ กล่าวว่า องค์ประกอบสภาพลเมืองต้องกำหนดขึ้นว่ามีกลุ่มเป้าหมายอะไรบ้าง เช่น ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ผู้แทนการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนภาครัฐและผู้แทนพรรคการเมืองระดับชาติ โดยจะใช้รูปแบบลักษณะเดียวกันกับ สพม.

  ส่วนกลไกที่จะนำไปปฏิบัติก็มีอยู่แล้ว เพราะที่ผ่านมามีคณะกรรมการเครือข่ายภาคประชาสังคม เป็นกลไกรูปแบบที่ชัดเจน แต่เนื้อหาสาระจะขอความร่วมมือทำงานเป็นเครือข่าย เช่น สถาบันพระปกเกล้า เวทีสานเสวนา ที่จะจัดอบรมให้สมาชิกในพื้นที่โดยเร็ว รวมทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ต้องให้ความรู้ด้านการเมือง

  สำหรับงบประมาณที่สนับสนุนแนวทางดังกล่าวและจะขอสนับสนุนจาก คสช. แยกเป็น 2 ส่วนคือ 1.เวทีสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน 77 จังหวัดประมาณ 158 ล้านบาท และการตั้งสภาพลเมือง 77 จังหวัดประมาณ 139 ล้านบาท รวมทั้งหมดประมาณ 300 ล้านบาท อย่างไรก็ตามความสำเร็จการดำเนินการ เมื่อ สพม. ไปสนับสนุนกระบวนการนี้ เชื่อว่าจะเกิดความปรองดองมากขึ้น ​

  ต่อข้อถามว่า คสช. เชิญให้เข้าร่วมสภาปฏิรูปหรือสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายธีรภัทร์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการเชิญให้เข้าร่วม แต่หากมีการทาบทามคงต้องพิจารณาก่อนว่าสามารถเข้าไปช่วยตรงไหนได้บ้าง แต่ขณะนี้เห็นว่าการที่หัวหน้าคณะ คสช. มีอำนาจองค์รัฏฐาธิปัตย์ ก็ควรใช้อำนาจ พิจารณากฎหมายบางฉบับที่เห็นว่าเร่งด่วนต้องบังคับใช้

  ซึ่งตนจะเสนอกฎหมาย 2 ฉบับให้ คสช. พิจารณา คือ กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตที่มีการจำกัดอายุความ 30 ปี แต่ได้มีการแก้ไขให้ไม่มีอายุความ และ พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม (กฎหมาย 7 ชั่วโคตร) ซึ่งกฎหมายทั้ง 2 ฉบับผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ(สนช.) 3 วาระแล้ว และมีความสมบูรณ์ที่จะบังคับใช้​

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์สภาพัฒนาการเมืองรัฐประหาร57คสช.

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้