วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Blood (4)

วลี be of blood–and–thunder type หมายถึง ชนิดตื่นเต้นครึกโครม ถ้าเป็นภาพยนตร์ก็จะเป็นประเภท เลือดท่วมจอ
ผู้กำกับปฏิเสธทำหนังเศร้าโดยให้เหตุผล ว่า I prefer to make a film of the blood–and–thunder type. ผมชอบสร้างหนังประเภทตื่นเต้นครึกโครมต่อสู้กันเลือด ท่วมจอมากกว่า

ผู้อ่านท่านเคยเห็นคนตาแดงก่ำไหมครับ แต่ไม่ใช่ตาแดงเพราะเป็นโรคตาแดงนะครับ ตาแดงด้วยสาเหตุอื่น เช่น โกรธ นอนไม่พอ ฯลฯ ผู้กำกับไปจับผู้ต้องหาค้ายาบ้า โดยไปปลุกถึงห้องนอนกลางดึก สภาพของผู้ต้องหาในตอนนั้น His eyes were bloodshot.ตาแดงก่ำทีเดียว

ท่านที่อ่านข่าว หรือบทวิเคราะห์ต่างประเทศ ท่านจะพบคำพวกนี้เยอะ bloodless คำนี้หมายถึง ปราศจากเลือด

ผมภาวนาขอให้การปฏิวัติในสาธารณ รัฐจิบูตีเป็น a bloodless revolution การปฏิวัติที่ปราศจากการนองเลือด อย่าให้เหมือนที่เอริเทรีย เมื่อทหารเอริเทรียปฏิวัติเสร็จแล้ว ก็ออก a blood and policy นโยบายที่ถือเอาแต่การใช้กำลังข่มขู่ มาให้ประชาชนปฏิบัติ ปัญญาชนในกรุงแอสมาราไม่ยอม ก็โดนกองกำลังแห่งชาติทำ a blood bath อันนี้ท่านอย่าไปแปลว่า อาบน้ำเลือด นะครับ แต่หมายถึง การฆ่าหมู่ผู้คนอย่างป่าเถื่อน และมี blood purge การสังหาร ศัตรูทางการเมืองแบบหมดทั้งกลุ่ม เกิดขึ้น
ในเอริเทรียด้วย.

คุณนิติ นวรัตน์

6 มิ.ย. 2557 12:29 ไทยรัฐ