วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กช.เห็นชอบตั้งกรรมการ 'คุ้มครองสิทธิ' บุคลากรการศึกษาเอกชน

กช.เห็นชอบตั้งกรรมการ 'คุ้มครองสิทธิ' บุคลากรการศึกษาเอกชน

  • Share:

บอร์ด กช.เห็นชอบร่างส่งเสริมการศึกษาเอกชน คุ้มครองประโยชน์บุคลากรการศึกษา ด้วยการตั้งคณะทำงาน หวังเป็นหลักเกณฑ์ร้องขอความเป็นธรรม...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยหลังการประชุมว่า ในที่ประชุมเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานและประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. .... ซึ่งปรับปรุงแก้ไขจากระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการร้องขอความเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองการทำงานและสิทธิประโยชน์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการทำงาน พ.ศ. 2551 โดยปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมและเกิดความคล่องตัวในการทำงาน รวมทั้งเพิ่มประเด็นวาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดร.บัณฑิต กล่าวอีกว่า ระเบียบดังกล่าวจะเป็นหลักเกณฑ์ในการร้องของความเป็นธรรมเพื่อเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองการทำงานในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเอกชน โดยมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 การแก้ไขปรับปรุงจะทำให้เกิดการคัดเลือกคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ซึ่งจะเป็นผลให้เกิดการคุ้มครองการทำงานและสิทธิประโยชน์ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเอกชนอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรมได้อย่างแท้จริงด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้