ข่าว

วิดีโอ

ประชาธิปไตยไปพักร้อน

โดย หมัดเหล็ก

คสช.หรือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.เป็นหัวหน้าคณะที่ได้รับการโปรดเกล้าฯเข้ามาทำหน้าที่รักษาความสงบของประเทศและปกครองประเทศชั่วคราว ในช่วงที่ ประชาธิปไตยต้องระงับการใช้งานชั่วคราว เป็นการทำหน้าที่คั่นเวลา ขัดตาทัพ ไม่ใช่การบริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มตัว

เพราะฉะนั้นเมื่อ คสช.มีกฎหมายรองรับ ได้รับอำนาจให้ปกครองประเทศ การดำเนินงานของ คสช.ก็ต้องบัญญัติกรอบการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมายด้วย ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นๆที่ยังบังคับใช้อยู่

พ.ร.บ. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ รัฐธรรมนูญ ปี 2550 ที่ถูกฉีกไปเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2557 ยกเว้นจะมีประกาศของ คสช. ให้หน่วยงาน องค์กร หรือกฎหมายใดยังมีผลบังคับใช้ต่อไป เช่น พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง องค์กรทางการเมือง นักการเมือง ต้องสิ้นสภาพไปตามรัฐธรรมนูญ แต่องค์กรอิสระที่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ยังคงอยู่ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของ คสช. ซึ่งได้ควบคุมอำนาจบริหารราชการแผ่นดินเอาไว้จนกว่า จะมีรัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตยในประเทศไทยจึงจะขยับได้อีกครั้ง

เส้นยาแดงอยู่ที่ว่าในระหว่างที่ ประชาธิปไตยไปพักร้อน ไม่มีรัฐธรรมนูญการปกครอง ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้การวินิจฉัยใช้อำนาจของ คสช. ตั้งแต่สากกะเบือยันเรือรบ คสช.จะใช้ดุลพินิจในการใช้อำนาจอย่างไร ไม่ให้กระทบต่อหลักสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพราะ หลักสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ตั้งแต่เกิดยันตาย จะมีใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาบงการชีวิตประจำวันคงไม่ใช่

เนื่องจากปัจจุบัน ปรากฏข้อร้องเรียนว่ามี คนบางกลุ่มอ้างเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ เข้าตรวจค้น โดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย หรือคำสั่งของ คสช. ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะมีการแอบอ้างเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ ดังนั้น คสช.จึงต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ของการปฏิวัติรัฐประหารในครั้งนี้

การ คืนความสุขให้กับประชาชน ไม่ใช่แค่การจัดกิจกรรมบันเทิง เริงรมย์ ซึ่งเป็นการคลี่คลายบรรยากาศในระยะสั้นเท่านั้น แต่การคืนความสุขให้ประชาชน ที่แท้จริงคือ การคืนประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ ทั้งเรื่องของสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันทุกระดับชั้น

คสช.ไม่สามารถปกครองประเทศได้ตลอดไป หากคืนประชาธิปไตยที่ถูกจับบิดไปด้านใดด้านหนึ่ง การปกครองประเทศก็จะกลับสู่วงจรอุบาทว์อีกครั้ง การสร้างจิตสำนึกในครรลองของประชาธิปไตยย่อมเกิดจากจิตสำนึกภายใน เข้าใจและเชื่อมั่นระบอบประชาธิปไตยอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่ แค่การจัดฉากหรือสร้างภาพเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพราะในท้ายที่สุดของตอนจบแล้ว คนก็ต้องไปเลือกพรรคการเมืองไม่ใช่เลือกกองทัพอยู่ดี.

หมัดเหล็ก

6 มิ.ย. 2557 10:24 6 มิ.ย. 2557 10:24 ไทยรัฐ