ข่าว

วิดีโอ

ปัญหาที่ปฏิรูปยากที่สุด

โดย

เปิดตัวออกมาแล้ว แนวทางการปฏิรูปประเทศของ คสช. พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า มีหัวข้อหลัก 4 ข้อ คือความคิดความเชื่อทางการเมืองที่ต่างกัน ความไม่ศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐาน การปลุกปั่นยุยงและสร้างความเกลียดชัง และการตอกย้ำความขัดแย้งพร้อมใช้ความรุนแรง

จากแนวทางการปฏิรูปทั้งสี่ข้อ แสดงว่าจะต้องปฏิรูปนักการเมืองเป็นเรื่องหลัก ถึงแม้ข้อที่สองจะเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม แต่อีกสามข้อเป็นปัญหาของนักการเมือง พล.อ.สุรศักดิ์ซึ่งเป็นประธานคณะทำงานปฏิรูปประเทศ กล่าวว่า สองข้อแรกเป็นปัญหาที่มีเหมือนกันในประเทศทั่วโลก แต่ของไทยแตกต่างตรงที่มีข้อสาม คือการยุยงสร้างความเกลียดชัง

ประเด็นสำคัญของการปฏิรูปประเทศคราวนี้ จึงน่าจะได้แก่การปฏิรูปนักการเมือง เพราะนักการเมืองมีความคิดความเชื่อทางการเมืองที่ต่างกัน เกิดความขัดแย้งกัน ปลุกระดมหรือปลุกปั่นสร้างความเกลียดชังซึ่งกันและกัน ตอกย้ำขยายความรุนแรงและพร้อมใช้ความรุนแรงต่อกัน เป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนานมานับสิบปี

อันที่จริงมีความขัดแย้งทางการ เมืองมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมากว่า 80 ปี แต่ในระยะแรกๆ เป็นการขัดแย้งระหว่างนักการเมืองกับนัก การเมือง หรือกับฝ่ายทหาร จึงเกิดการปฏิวัติรัฐประหารบ่อยครั้ง แต่ในราวสิบปีที่ผ่านมา เป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชาชนที่สนับสนุนพรรค หรือผู้นำทางการเมืองที่ต่างกัน

กลุ่มประชาชนที่ขัดแย้งกันและ ถูกปลุกระดมให้เกลียดแค้นชิงชังซึ่งกัน และกัน จนพร้อมใช้ความรุนแรงต่อกัน ล้วนแต่มีนักการเมืองสนับสนุนอยู่ข้างหลัง ทั้งด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ จึงอาจกล่าวได้ว่า ต้นตอของความขัดแย้งก็คือนักการเมืองนั่นเอง การปฏิรูปการเมืองหรือปฏิรูปประเทศ จึงต้องเริ่มต้นด้วยการปฏิรูปนักการเมืองหรือปฏิรูปคน ซึ่งเป็นส่วนที่ยากที่สุด
ศาสตราจารย์ทางการแพทย์ผู้มี

ชื่อเสียงท่านหนึ่ง พูดถึงนักการเมืองไทยคล้ายกับว่าเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษ ล้างสมองประชาชนให้อยากได้อยากมี โดยไม่ต้องลงแรงมากและผูกพันเป็นหนี้บุญคุณ ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายตีความเข้าข้างตนเอง ไม่ให้ชาวบ้านสำนึกผิดชอบชั่วดี โกงกินโดยไม่จำกัดวิธี เกิดค่านิยมใหม่ วัฒนธรรมใหม่ ในสังคมของความโลภไม่รู้จบ

พฤติกรรมที่กล่าวมาข้างต้นเป็นปัญหาที่ยากที่สุดในการปฏิรูป ที่ผ่านๆมาถ้าพูดถึงการปฏิรูปการเมือง นักการเมืองไทยมักจะหมายถึงการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เป็นการปฏิรูปแค่บนแผ่นกระดาษ ไม่ได้ปฏิรูปคน จึงล้มเหลวทุกที คราวนี้ขอเอาใจช่วย คสช.ให้ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปการเมือง และประเทศไทย ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่สุด ของการรัฐประหาร.

6 มิ.ย. 2557 09:34 6 มิ.ย. 2557 09:34 ไทยรัฐ