ข่าว

วิดีโอ

คนกรุงรอลุ้นกันสุดฤทธิ์ จะได้นั่งหรือไม่ได้นั่งรถเมล์เอ็นจีวีใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงคมนาคมว่า ขณะนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้แจ้งกับกระทรวงคมนาคมว่า ได้สรุปรายละเอียดเงื่อนไขการประกวดราคา (ทีโออาร์) โครงการจัดซื้อรถโดยสารแบบธรรมดาและแบบปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) จำนวน 3,183 คัน วงเงิน 13,162 ล้านบาทเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากได้ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ครบ 10 ครั้ง และนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการจัดทำทีโออาร์เพิ่มเติม หากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบให้ดำเนินการก็ประกาศขายซองประกวดราคาได้ทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ขสมก. ว่า การจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวีครั้งนี้ แบ่งเป็นจัดซื้อรถเมล์ธรรมดา 1,659 คัน กำหนดราคากลางไว้ 3.8 ล้านบาทต่อคัน และรถเมล์ปรับอากาศ 1,524 คัน กำหนดราคากลางไว้ 4.5 ล้านบาทต่อคัน จะประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-ออกชั่น) แบ่งเขตประมูลเป็น 8 กลุ่ม ตามเขตการเดินรถทั้ง 8 เขต ของ ขสมก.เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศแข่งขันได้โดย ขสมก.หวังว่ารถเมล์เอ็นจีวีมาให้บริการ จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของ ขสมก.ได้ โดยเฉพาะค่าเชื้อเพลิงจากเดิมที่ใช้น้ำมันดีเซลซึ่งจะประหยัดได้ถึง 2,616 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ ขสมก.ยังได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (เอ็มโอยู) กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดเตรียมสถานีบริการก๊าซเอ็นจีวีไว้ให้พอ หากประกวดราคาได้จะรับมอบรถเมล์เอ็นจีวีใหม่ลอตแรกได้ต้นปี 58 ทั้งนี้ ปัจจุบัน ขสมก.มีรถเมล์อยู่ 3,000 กว่าคัน โดยรวมแล้วรถร่วมเอกชน ขสมก.มี 10,000 คัน แบ่งเป็นรถตู้โดยสาร 4,000-5,000 คัน รถโดยสารในซอย 2,000 คัน รถมินิบัส 1,000 คัน.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงคมนาคมว่า ขณะนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้แจ้งกับกระทรวงคมนาคมว่า ได้สรุปรายละเอียดเงื่อนไขการประกวดราคา (ทีโออาร์) โครงการจัดซื้อรถโดยสารแบบธรรมดาและแบบปรับอากาศ... 6 มิ.ย. 2557 04:36 6 มิ.ย. 2557 04:36 ไทยรัฐ