ข่าว

วิดีโอ

เสนอ คสช.ช่วยเพิ่มเงินให้ชาวไร่อ้อย

วอนไฟเขียวกู้เงิน ธ.ก.ส.1.7 หมื่นล้าน

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตนได้เตรียมเอกสารเกี่ยวกับ การจ่ายเงินเพิ่มค่าอ้อยฤดูการผลิต 2556/57 ที่ต้องเพิ่มเงินอีก 160 บาทต่อตันให้ชาวไร่ โดยให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) ไปขอกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คิดเป็นวงเงินรวม 17,000 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งให้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอาการ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. โดยคาดว่า คสช.จะพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอไปในเร็วๆนี้ เพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยให้ได้รับเงินค่าอ้อยเพิ่มขึ้นภายใน 2 เดือน

สำหรับความคืบหน้าการปรับกระบวนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (รง.4) นั้น ขณะนี้ได้ลงนามในประกาศ เรื่องเอกสารที่ต้องยื่นประกอบคำขอ รง.4 ทั้งหมด ซึ่งจะไม่สามารถเรียกขอเพิ่มเอกสารได้อีกแล้ว และผู้รับคำขอจะต้องระบุวันเวลาที่ชัดเจนสำหรับการออกใบ รง.4 ให้แก่ผู้ขออนุญาตด้วย เพื่อความรวดเร็ว หากครบกำหนดยังไม่ได้รับใบ รง.4 อธิบดี กรอ. ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

นายวิฑูรย์ กล่าวว่า ในวันที่ 10 มิ.ย.นี้ จะเชิญองค์กรเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งเทศไทย (ส.อ.ท.) หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต รง.4 มารับฟังขั้นตอนการปรับปรุงการออกใบ รง.4 ที่จะลดเวลาการพิจารณาเหลือ 30 วัน ซึ่งการปรับปรุงขั้นตอนจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.นี้เพื่อประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.57 เป็นต้นไป ส่วนความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) นั้น ได้ส่งรายชื่อกรรมการชุดใหม่ ให้ คสช.แล้ว คาดว่าจะอนุมัติแต่งตั้งได้ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อเร่งประชุมบอร์ดบีโอไอ และอนุมัติให้บีโอไอแก่ 700 กิจการที่ค้างท่อ และมีมูลค่าลงทุนรวม 750,000 ล้านบาทภายในเดือน 2 เดือนนับจากนี้.

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตนได้เตรียมเอกสารเกี่ยวกับ การจ่ายเงินเพิ่มค่าอ้อยฤดูการผลิต 2556/57 ที่ต้องเพิ่มเงินอีก 160 บาทต่อตัน... 6 มิ.ย. 2557 04:27 6 มิ.ย. 2557 04:28 ไทยรัฐ