Thairath Logo
กีฬา

ทปอ.ถกรับตรง 22 มิ.ย.

Share :
line-share-logo

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กล่าวกรณีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยเห็นร่วมกันว่าจะรับตรงโดยใช้วิธีการสอบร่วมกัน เพื่อลดปัญหาวิ่งรอกสอบและลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ ว่า เท่าที่ทราบเป็นเพียงความเห็นในหลักการแต่ยังไม่เป็นมติ ส่วนตัวเห็นว่ามีความเป็นไปได้ แต่จะต้องมีการหารือร่วมกันไม่ใช่ทำแบบเบ็ดเสร็จรวบรัด โดยในการประชุม ทปอ.วันที่ 22 มิ.ย.นี้ จะมีการหารือสอบถามความเห็นและปัญหาของทุกมหาวิทยาลัย ซึ่งเรื่องสำคัญคือข้อสอบที่ต้องมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ส่วนที่มหาวิทยาลัยบางแห่งไม่เห็นด้วยนั้นคงต้องมาคุยกัน เชื่อว่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้หากเห็นร่วมกันน่าจะทันใช้ปีการศึกษา 2559 โดยถือเป็นการปรับเล็กที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า.

อ่านเพิ่มเติม...
รัชตะ รัชตะนาวินรับตรงสอบมหาวิทยาลัย