ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ศธ.ปรับหลักสูตรหนุนปรองดอง

  ทีมข่าวการศึกษา6 มิ.ย. 2557 05:45 น.
  SHARE

  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนงานและโครงการที่จะเร่งดำเนินการปี 2557 ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยจะปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม การปรับการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้สามารถสื่อสารได้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับ/ประเภทและยกระดับโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เร่งผลิตครูสาขาขาดแคลนและครูอาชีวศึกษา การส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งการเยียวยาและช่วยเหลือนักเรียน ครู ผู้บริหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้

  ปลัด ศธ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้จะจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ การจัดทำแผนปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน อาทิ การปฏิรูปครูด้วยการผลิตและพัฒนาเปิดโอกาสให้คนเก่งคนดีมาเป็นครู ตลอดจนการเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ส่วนการปรับโครงสร้าง ศธ.ยังไม่ใช่เรื่องที่จะดำเนินการในระยะนี้ เพราะต้องเน้นในสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับก่อน.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สุทธศรี วงษ์สมานปลัดกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรปรองดองแผนการศึกษาแห่งชาติปฏิรูปการศึกษา

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้