วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วท.เสนอโรดแม็ปย้ายคนสู่ภาคธุรกิจ

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า วท.ได้เสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ 2558 ต่อพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะหัวหน้างานสังคมจิตวิทยาใน 2 เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน ได้แก่ โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระราม 9 ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) คลอง 5 และโครงการก่อสร้างอาคารมาตรวิทยาเคมีของสำนักมาตรวิทยา งบประมาณแต่ละโครงการมากกว่า 1 พันล้านบาท สำหรับแผนการในปี 2558-2562 วท. เตรียมผลักดันโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โครงการเคลื่อนย้ายกำลังคนจากภาครัฐไปสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปลัด วท. กล่าวต่อว่า ส่วนงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีแผนชัดเจนในช่วง 5 ปี ที่ผลักดันงบประมาณให้ถึงจาก 0.26% ของจีดีพีให้ถึง 1% ของจีดีพีให้ได้ เพราะในประเทศที่พัฒนา เช่น เกาหลีใต้ ลงทุนด้านการวิจัย 3% ของจีดีพี ญี่ปุ่นลงทุน 5% ของจีดีพี โดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้จะนำไปสู่การปฏิรูปงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศครั้งใหญ่

“ประเทศไทยนิ่งมานาน คนมี แต่โครงสร้างพื้นฐานไม่มี เช่น ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเสริมให้เกิดมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ เพราะที่ผ่านมาเราเน้นสร้างแต่องค์ความรู้ และผลิตคนในช่วงที่การเมืองยังไม่เข้าที่ ทำให้การทำงานในหลายเรื่องล่าช้า” รศ.ดร.วีระพงษ์ กล่าว.

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า วท.ได้เสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ 2558 ต่อพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 6 มิ.ย. 2557 02:25 6 มิ.ย. 2557 02:25 ไทยรัฐ