ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  จี้ศธ.รับผิดชอบหากจัดการศึกษาห่วย

  ทีมข่าวการศึกษา6 มิ.ย. 2557 05:15 น.
  SHARE

  รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

  ยกเครื่อง “คน” เสนอวาระชาติ โทษสังคมไทยอ่อนแอไม่เรียกร้อง

  จากการเสวนาทางวิชาการชุด “8 ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย” ในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนา มธ. เรื่อง “วิกฤติการศึกษาไทย...ปฏิรูปอย่างไรให้ตอบโจทย์” ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า ขณะนี้เมื่อมีการเปลี่ยน แปลงรัฐบาลมีการพูดถึงปฏิรูปทุกด้าน แต่การปฏิรูปคนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะคนเป็นปัจจัยชี้ขาดของทุกเรื่อง หากปฏิรูปคนได้ เรื่องอื่นก็ปฏิรูปได้ง่าย

  รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า ปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษาของชาติ เกิดจากคนไทยยังขาดความมุ่งมั่นในการปฏิรูปการศึกษา การเมืองก็เข้ามาแทรกแซงการศึกษา จึงต้องโทษสังคมไทยที่อ่อนแอไม่มีการเรียกร้อง ทั้งการบริหารจัดการของไทยไม่มีคนรับผิดรับชอบ เพราะไม่ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนจะเป็นอย่างไร โรงเรียนมีสภาพเป็นแบบไหน ผู้บริหารโรงเรียนและครูก็ยังได้ 2 ขั้นและเงินเดือนขึ้น และคนที่ในกระทรวงศึกษาธิการส่วนใหญ่ก็เป็นครู ทำให้ครูไม่คิดนอกกรอบ และการศึกษาไทยยังเป็นรัฐการศึกษา คือภาครัฐมีบทบาทในการศึกษามาก หรือรัฐยึดอำนาจในการศึกษาของประเทศ ทำให้โรงเรียนทางเลือก โรงเรียนเอกชนอยู่ได้อย่างยากลำบาก สำหรับทางออกนั้น จะต้องให้นักเรียนต้องมีบทบาทในการเรียนรู้จากการปฏิบัติ งบประมาณต้องถึงตัวเด็ก และให้โรงเรียนเป็นอิสระ ปรับลดโรงเรียนขนาดเล็กโดยควบรวมโรงเรียนที่เล็กที่ใกล้กันไว้ด้วยกัน หาคนดีมาเป็นครู เปลี่ยนรูปแบบการบริหารกระทรวงศึกษาธิการใหม่ให้เป็นระบบที่รับผิดรับชอบ

  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ในปีนี้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะให้ความสำคัญการพัฒนาคน ซึ่งเมื่อมีรัฐบาลใหม่จะเสนอให้นายกรัฐมนตรีประกาศให้การพัฒนาคนเป็นวาระแห่งชาติ.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สมคิด เลิศไพฑูรย์วรากรณ์ สามโกเศศกระทรวงศึกษาธิการการศึกษาพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้