วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปั่นจักรยาน เหมือนอยู่วิมาน

วารสาร “การขนส่ง”ของสหรัฐฯรายงานว่า นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า การใช้พาหนะในการเดินทางแต่ละแบบบันดาลให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆกันขึ้นได้ อย่างเช่น การปั่นจักรยาน จะรู้สึกเป็นสุขแต่บางอย่างกลับทำให้รู้สึกเศร้าสร้อย และบางแบบก็รู้สึกทรมาน เครียด ถึงกับปวดร้าวก็มี

โดยใช้ข้อมูลจากสำนักสถิติแรงงาน นักวิจัยได้ความรู้มาว่า “เราพบว่า คนเราจะมีอารมณ์ดีที่สุดเมื่อได้ปั่นจักรยาน เมื่อเทียบกับบรรดาแบบอย่างการเดินทางแบบต่างๆด้วยกันทั้งหมดแล้ว” แล้วบรรยายรายละเอียดว่า พวกนักขี่จักรยาน ต้องถือว่า เป็นกลุ่มคนที่เลือกเฟ้นกันมาแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นคนหนุ่มสาว ผู้แข็งแรงสมบูรณ์ อันเป็นลักษณะของคนที่มีความสุข

กลุ่มผู้เดินทางที่มีความสุขรองลงมา ได้แก่ผู้นั่งไป หรือเป็นคนขับรถส่วนบุคคล ในทางตรงกันข้าม ผู้โดยสารรถประจำทางและรถไฟ จะรู้สึกเป็นทุกข์ยากที่สุด ส่วนหนึ่งก็มาจากระบบการขนส่งมวลชน มีสัดส่วนไม่เพียงพอกับปริมาณของผู้ที่ต้องเดินทางไปทำงาน

คณะนักวิจัยกล่าวว่า “ความรู้ความเข้าใจในเรื่องผู้คนเดินทางกันอย่างไร และรู้สึกอย่างไร จะเป็นประโยชน์ ในการไปปรับปรุงบริการขนส่ง การจัดลำดับความสำคัญของการลงทุน ตลอดจนการคิดตั้งทฤษฎีแก้ปัญหา.

วารสาร “การขนส่ง”ของสหรัฐฯรายงานว่า นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า การใช้พาหนะในการเดินทางแต่ละแบบบันดาลให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆกันขึ้นได้ อย่างเช่น การปั่นจักรยาน... 5 มิ.ย. 2557 13:02 5 มิ.ย. 2557 13:02 ไทยรัฐ