ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  2 บอร์ดประปา

  ซี.126 มิ.ย. 2557 05:00 น.
  SHARE

  เพื่อให้เรื่องราวเกี่ยวกับบอร์ดรัฐวิสาหกิจครบวงจรในสัปดาห์นี้จึงขอหยิบยกมาให้พิจารณากันอีก 2 บอร์ดในสาขาสาธารณูปการด้านน้ำคือบอร์ดการประปาทั้ง 2 แห่ง อันได้แก่ การประปานครหลวง (กปน.) กับ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

  ทั้ง 2 รัฐวิสาหกิจนี้อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทยโดย กปน. มี นายสมัย อนุวัตรเกษม อดีตรองผู้ว่า กปน.เป็นประธาน และ กปภ.มี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธาน

  ที่ กปน.มี ข้าราชการประจำ เข้ามาเป็นบอร์ด 4-5 ราย คือ นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ รองอัยการสูงสุด นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุรพล สุประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กระทรวงการคลัง รวมทั้ง นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน.

  ที่มาจากนอกราชการและเอกชนคือ นายอัชพร จารุจินดา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้เคยฝากผลงานด้านกฎหมายในการประคองรัฐบาลที่แล้วมาอย่างได้ดังใจ นางวิภารัตน์ อัศววิรุฬหการ ที่ปรึกษาบริษัทบุ๊กฮอลิค นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา จากอาดัม-ดิสทริบิวชั่น และเป็นประธานบอร์ดองค์การตลาดด้วย นายสงวน ตรีเจริญวิวัฒน์ นักธุรกิจแก๊สปิกนิค นายเอกราช ช่างเหลา นักธุรกิจที่มีมีกิจการกว้างขวางในขอนแก่นระดับท่อน้ำเลี้ยง

  ทางด้าน กปภ. มีฝ่ายราชการประจำคือ นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพากร

  นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ซึ่งเป็นองค์การมหาชน รวมทั้ง นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการ กปภ.
  จากนอกราชการ มี นายบุญเชิด คิดเห็น อดีตอธิบดีกรมที่ดิน นางชูจิรา กองแก้ว อดีตอธิบดีกรมบังคับคดี ที่เป็นประธานบอร์ดออมสินด้วยในฐานะคนใกล้ชิดเจ๊แดง นายอนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต พันตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีต ส.ส.เพื่อไทย และ นายอมภัส ปิ่นวนิชย์กุล นักธุรกิจจากบุรีรัมย์

  นอกจากนั้น กปภ. ยังมีบริษัทลูกซ้อนกันอยู่หลายแห่ง แค่ที่สำคัญที่สุดคือ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสต์วอเตอร์ นี่ก็แหล่งผลประโยชน์มหาศาล ลองล้วงเข้าไปเถอะ

  การพิจารณาปรับปรุงบอร์ดรัฐวิสาหกิจจึงควรคำนึงถึงการกระจายงานให้ผู้ที่เหมาะสมมาดูแล

  แม้แต่บอร์ดที่มาจากข้าราชการประจำเองก็ควรจัดวางคนไปลงพอประมาณไม่ใช่ขนกันไปทั้งกระทรวงหรือครองตำแหน่งกันซ้ำซาก

  และที่สำคัญคือต้องป้องกันไม่ให้นักการเมืองเอารัฐวิสาหกิจเป็นแหล่งตอบแทนให้รางวัลบรรดาสมุนบริวารเพื่อเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์อย่างที่ผ่านมา.

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  มุมข้าราชการซี.12บอร์ดรัฐวิสาหกิจ2 บอร์ดประปาสาธารณูปการสมัย อนุวัตรเกษมฉัตรชัย พรหมเลิศ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้