ข่าว

วิดีโอ

คสช.ฉ.49 ให้มารายงานตัวเพิ่มอีก 18 คน "จักรภพ-โรส-ตั้งอาชีวะ"โดนด้วย

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 49 ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติมอีก 18 คน "จักรภพ-โรส-ตั้งอาชีวะ"ติดโผ ขีดเส้นเข้ารายงานตัววันที่9 มิ.ย.นี้ เวลา10.00-12.00 น....  

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2557

เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ดังนี้

1. นายใจลส์ ใจ อึ๊งภากรณ์
2. นายจักรภพ เพ็ญแข
3. นายพิษณุ พรหมสร
4. นายเนติ วิเชียรแสน
5.นายองอาจ ธนกมลนันท์
6.นายอำนวย แก้วชมภู
7.นายชูพงศ์ ถี่ถ้วน
8.นายจรรยา ยิ้มประเสริฐ
9.นายเอกภพ เหลือรา
10. นายมนูญ “อเนก” ชัยชนะ
11. นายเสน่ห์ ถิ่นแสน
12. นายภิเษก สนิทธางกูร
13. นายชูชีพ ชีวะสุทธิ์
14. นายสันติ วงษ์ไพบูลย์
15. นางมนัญชยา เกตุแก้ว
16. นางฉัตรวดี อมรพัฒน์
17. นายจุติเทพ (เลอพงษ์) วิไชยคำมาตย์
18. นางณหทัย ตัญญะ

สั่ง ณ วันที่ 4 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 49 ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติมอีก 18 คน "จักรภพ-โรส-ตั้งอาชีวะ"ติดโผ ขีดเส้นเข้ารายงานตัววันที่9 มิ.ย.นี้ เวลา10.00-12.00น.... 4 มิ.ย. 2557 23:05 4 มิ.ย. 2557 23:19 ไทยรัฐ