ข่าว

วิดีโอ

คสช.ฉบับ 48 เรียกบุคคลมารายงานตัวเพิ่มอีก 3 คน

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48 ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติมอีก 3 คน ที่ สโมสรทหารบก เทเวศร์ ...

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 48/2557

เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เวลา 13.00-15.00 น. ดังนี้

1. นายสมชาย สอนอุบล
2. นายนาวิน บุญเสรฐ
3. นายธานินทร์ อังสุวรังษี

สั่ง ณ วันที่ 4 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48 ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติมอีก 3 คน ที่ สโมสรทหารบก เทเวศร์ ... 4 มิ.ย. 2557 22:49 4 มิ.ย. 2557 23:23 ไทยรัฐ