ข่าว

วิดีโอ

ปตท.ยันซื้อก๊าซกับ บ.กาตาร์ โปร่งใส

ปตท.ยืนยันการทำสัญญาซื้อก๊าซกับ บริษัท กาตาร์แก๊ส เป็นไปอย่างโปร่งใส ในรูปแบบรัฐต่อรัฐ และผ่านการอนุมัติจากภาครัฐในทุกขั้นตอน...

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวอ้างถึงหนังสือพิมพ์เดอะเทเลกราฟ ประเทศอังกฤษ เกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับบริษัท Qatar Liquefied Gas Company Limited (กาตาร์แก๊ส) ว่ามีความเกี่ยวข้องกับ นายวรวีร์ มะกูดี นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และนายโมฮาเหม็ด บิน ฮัมมัม เพื่อผลประโยชน์เรื่องการคัดเลือกประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ และประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2022 นั้น

ปตท. ขอยืนยันว่า การทำสัญญาซื้อขายก๊าซ LNG กับบริษัท กาตาร์แก๊ส ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติของประเทศกาตาร์ ในรูปแบบสัญญาระยะยาวแบบรัฐต่อรัฐ เป็นไปอย่างโปร่งใส โดยเมื่อปี 2553 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ ปตท. จัดหาก๊าซ LNG ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) จากนั้น กพช. และ ครม.ได้เห็นชอบให้ ปตท.จัดหาและลงนามสัญญาซื้อก๊าซ LNG จากบริษัท กาตาร์แก๊ส ในเดือน ต.ค. 2555 ซึ่งเป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปี หลังจากที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติประชุมคัดเลือกเจ้าภาพฟุตบอลโลก ปี 2022 ในเดือน ธ.ค. 2553

"ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติของประเทศ ขอยืนยันในบทบาทหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ยึดถือปฏิบัติตลอดมา ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้" ดร.ไพรินทร์ กล่าวเสริมในตอนท้าย.

ปตท.ยืนยันการทำสัญญาซื้อก๊าซกับ บริษัท กาตาร์แก๊ส เป็นไปอย่างโปร่งใส ในรูปแบบรัฐต่อรัฐ และผ่านการอนุมัติจากภาครัฐในทุกขั้นตอน... 4 มิ.ย. 2557 19:34 4 มิ.ย. 2557 20:45 ไทยรัฐ