ข่าว

วิดีโอ

'รองปลัด กห.' ตั้งกรอบปฏิรูป ลุยรับฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน

"สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์" หารือส่วนราชการวางกรอบปฏิรูปประเทศ 4 ข้อ เตรียมลุยฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน พร้อมสกัดข้อมูล เสนอ "หัวหน้า คสช." ส่งให้ผู้มีอำนาจร่าง ก.ม.ต่อไป...

วันที่ 4 มิ.ย. 57 ที่กระทรวงกลาโหม (กห.) พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมนัดแรกของคณะทำงานเพื่อเตรียมการปฏิรูปประเทศไทย โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ภาคสังคม สถาบันการเมืองการปกครอง และผู้แทนทุกเหล่าทัพ เข้าร่วมประชุม โดยใช้เวลาหารือประมาณ 2 ชั่วโมง

หลังจากนั้น พล.อ.สุรศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ว่า ในที่ประชุมได้หารือถึงข้อกำหนดแนวทางการปฏิรูปเป็น 4 หัวข้อหลัก คือ 1.เรื่องความคิดความเชื่อทางการเมืองที่แตกต่าง 2.ความไม่เชื่อศรัทธากระบวนการยุติธรรม หรือ สองมาตรฐาน ซึ่ง 2 หัวข้อประเทศทั่วโลกมีเหมือนกัน แต่ของไทยจะแตกต่างตรงที่เรามี 3.คือเรื่องการปลุกปั่น ยุยง สร้างความเกลียดชังต่างๆ และ 4.การตอกย้ำขยายความขัดแย้ง ซึ่งพร้อมที่จะใช้ความรุนแรงของผู้เห็นต่างๆ

นอกจากนี้ การปฏิรูปการเมืองที่ประชุมอยากให้ทุกฝ่ายยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และการจัดทรัพยากรที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ปฏิรูปกฎหมาย และการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งคณะทำงานได้กำหนดกรอบกว้างๆ โดยขั้นตอนต่อไป จะรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั้งประเทศ และนำมาสังเคราะห์หาข้อสรุป ก่อนที่จะรวบรวมผลเพื่อเสนอต่อ คสช. เพื่อให้สภาปฏิรูป หรือสภานิติบัญญัติไปใช้ประโยชน์ต่อ ทั้งนี้ หัวหน้า คสช.ได้เน้นย้ำให้หาแนวทางที่ทำให้คนไทยเคารพกฎหมายและกติกาของบ้านเมือง

"ผมจะใช้เวลา 2 เดือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ซึ่งคงจะได้มากพอสมควร นอกจากนี้ เรามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปของเดิมอยู่แล้ว และจะให้ทีมงานสกัดแยกข้อมูลออกมา และเสนอไปยัง คสช. เพื่อนำไปพิจารณาอีกครั้ง ต่อจากนี้ไปทางคณะทำงานจะมีการประชุมทุกวัน รวมถึงทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อเร่งรัดการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมองว่าประชาชนจะยอมรับรูปแบบการปฏิรูปของ คสช. เพราะข้อมูลทุกอย่างได้รับมาจากความคิดเห็นของประชาชน" พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ ขั้นตอนต่อไปจะให้ผู้มีอำนาจไปร่างกฎหมาย สำหรับขั้นตอนการจัดเสวนา ทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจะเป็นเจ้าภาพ พร้อมทั้งเปิดเว็ปไซต์ของคณะทำงาน คือ rfm.mod.go.th หรือที่อีเมล์ rfm@mod.go.th หมายเลขโทรศัพท์ 02-6223065 และ 02-2229201

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับแนวทางการปฏิรูปนั้น มีทั้งเรื่องการเมืองการปกครอง กระบวนการยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่ควบคุมการยุยงปลุกปั่นให้แตกแยก และการชุมนุมที่ผิดกฎหมาย

พร้อมกันนี้ ต้องใช้กฎหมายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งกรอบการดำเนินการ คือ ขั้นที่ 1.รวบรวมข้อมูล โดยนำผลงานที่มีอยู่เดิม มาประกอบกับข้อเสนอของกลุ่มต่างๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ จากนั้นนำข้อมูลทั้งหมดมาสังเคราะห์ เพื่อจัดทำหัวข้อการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

ส่วนขั้นที่ 2.การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ด้วยการจัดเวทีสานเสวนาในส่วนกลาง หรือสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่มีความขัดแย้ง การส่งหัวข้อรับฟังให้ศูนย์ปรองดองฯ เพื่อจัดกิจกรรมรับฟังความเห็นจากประชาชนทุกกลุ่มทั่วประเทศ รับฟังความความคิดเห็นประชาชนผ่านเว็บไซต์และตู้ไปรษณีย์ คณะทำงานฯ ขั้นที่ 3.รวบรวมผลการรับฟังความคิดเห็นจากทุกช่องทาง มาจัดกลุ่ม แยกประเด็นให้ครบถ้วน และขั้นที่ 4.สรุปผลความคิดเห็นเพื่อรายงาน คสช.

"สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์" หารือส่วนราชการวางกรอบปฏิรูปประเทศ 4 ข้อ เตรียมลุยฟังความเห็น ปชช. 2 เดือน พร้อมสกัดข้อมูล เสนอ "หัวหน้า คสช." ส่งให้ผู้มีอำนาจร่าง ก.ม.ต่อไป... 4 มิ.ย. 2557 19:04 4 มิ.ย. 2557 19:31 ไทยรัฐ