วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สั่งรื้อแล้ว"โดมชฎาทอง"หอชมวิวบังพระธาตุดอยสุเทพฯ

คณะกรรมการวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ชี้แจงกรณี "โดมชฎาสีทอง" บนยอดหอชมวิว ที่ไปคล้ายกับขององค์พระธาตุฯ โดนคนด่าทั้งเมืองว่าไม่เหมาะสม ล่าสุดสั่งให้รื้อแล้ว พร้อมเปิดหลังคาโล่งเหมือนดาดฟ้า ยืนยันเจตนาสร้างเพื่อให้มีที่บังแดดบังฝนเท่านั้น 

ภายหลังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ถึงความไม่เหมาะสมของการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ หอชมวิว และห้องสมุด ที่มียอดโดมชฎาสีทองเป็นชั้น ดูคล้ายองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ และไปบดบังความงามสง่าขององค์พระบรมธาตุฯ จนสร้างกระแสความไม่พอใจแก่ผู้พบเห็น และมีการคัดค้านขยายวงออกไปทั่ว จ.เชียงใหม่ รวมถึงคนไทยทั่วไปที่เห็นว่าไม่สมควรนั้น

เกี่ยวเรื่องนี้เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. นายวัลลพ นามวงศ์พรหม คณะกรรมการพัฒนาวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ได้ชี้แจงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ทางพระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ได้หารือกับคณะกรรรมการฯ ได้ข้อสรุปว่า เพื่อให้เกิดความสบายใจของทุกฝ่ายที่ห่วงใยปัญหาดังกล่าว ทางวัดจึงให้มีการรื้อถอนโดมชฎาสีทองบนส่วนยอดทั้งหมดลงมาแล้ว และจะให้ฝ่ายวิศวกรปรับปรุงตัวอาคารใหม่ โดยจะเปิดหลังคาชั้นสี่ของอาคารหอสมุดเดิมเป็นลานโล่งเหมือนดาดฟ้า และให้มีหลังคาเป็นแผ่นใสเฉพาะบริเวณกึ่งกลางห้องที่กันฝนได้เท่านั้น

"ตั้งแต่ชั้นสามลงไปยังเป็นห้องรับรองบุคคลสำคัญ และห้องสมุดเหมือนเดิม ซึ่งความตั้งใจของคณะกรรมการพัฒนาวัดก็มุ่งที่จะสร้างหอชมวิวให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุได้มีที่บังแดดบังฝน ไม่ได้หวังสร้างให้พระภิกษุและสามเณรในวัดใช้ประโยชน์แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมวัดพร้อมจะน้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ยุติปัญหาลงด้วยดี" นายวัลลพ กล่าว.

คณะกรรมการวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ชี้แจงกรณี "โดมชฎาสีทอง" บนยอดหอชมวิว ที่ไปคล้ายกับขององค์พระธาตุฯ โดนคนด่าทั้งเมืองว่าไม่เหมาะสม ล่าสุดสั่งให้รื้อแล้ว พร้อมเปิดหลังคาโล่งเหมือนดาดฟ้า ยืนยันเจตนาสร้างเพื่อให้มีที่บังแดดบังฝน.. 4 มิ.ย. 2557 14:58 4 มิ.ย. 2557 16:31 ไทยรัฐ