ข่าว

วิดีโอ

'อภิสิทธิ์' หวัง 'คสช.' ทำปรองดองได้สำเร็จ

"อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ" หวัง "ปรองดอง"จะได้ผล ห่วงทำงบฯ 58 เรื่องใหญ่ เตือนต้องตรวจสอบได้ แนะเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บฯเหมือนไทยเข้มแข็ง

วันที่ 4 มิ.ย. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงนโยบายแผนการสมานฉันท์ปรองดองของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ว่า ทราบว่าเป็นการเริ่มต้นโดยใช้วิธีจากล่างขึ้นบน ทำจากส่วนย่อยไปก่อน หากประสบความสำเร็จก็เป็นเรื่องที่ดี

"เพราะเมื่อลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้ก็จะทำให้ความขัดแย้งในระดับชาติอาจลดลงได้ แต่ต้องใช้เวลาซึ่งต้องดูว่า จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรต่อไป ถือเป็นภารกิจสำคัญที่สุดของ คสช.คือ การทำให้บ้านเมืองสงบโดยใช้กรอบเวลา 2-3 เดือน ทำโครงการสมานฉันท์ปรองดองที่ระบุ" นายอภิสิทธิ์ กล่าว

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวต่อว่า แต่จะมีปัญหาตามมาเพราะ คสช.ก็ต้องบริหารประเทศ ในรูปแบบการบริหารที่เราไม่คุ้นเคย คือไม่มีการแยกฝ่ายนิติบัญญัติ กับฝ่ายบริหารเป็นเวลา 3 เดือน จึงเป็นห่วงเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณมากกว่าจึงอยากให้ คสช.ทำความชัดเจนในกรณีการจัดทำงบประมาณ ปี 2558 ว่า จะทำอย่างไร เพราะเป็นเรื่องใหญ่เพราะต้องจัดงบประมาณเกิน 2 ล้านล้านบาทขึ้นไป จึงไม่ทราบว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไร เพราะเงินทุกบาทเป็นเงินภาษีของประชาชน และอยากเห็นการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ เช่น มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล ไม่ควรจะน้อยกว่าเอกสารที่เคยนำเสนอต่อรัฐสภา จะต้องมีการนำมาเปิดเผยให้ประชาชนรับรู้และรับทราบด้วย

"มิเช่นนั้น จะกลายเป็นปัญหาความไม่โปร่งใสของประเทศ และจะถูกตั้งคำถามขึ้นมา ดังนั้นควรให้ความจำเป็นในรูปแบบการนำเสนอ รวมถึงการติดตามตรวจสอบงบประมาณเป็นเป็นพิเศษ ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ในฐานะหัวหน้าคสช.ระบุว่า จากวันนี้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 57 จะไม่มีสภาจะเข้ามาทำหน้าที่ ดังนั้นควรหาทางให้ผู้ที่มีความคิดความเห็นต่างๆ เสนอความเห็นไปที่ คสช.ได้" นายอภิสิทธิ์ กล่าว

นายอภิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า ในอดีตบางโครงการที่ประชาชนเห็นว่าดี แต่ถ้ามีราคาแพงเกิน 20-30% ก็ควรมีการตรวจสอบในโครงการดังกล่าว และอาจเสนอให้ปรับลดงบประมาณลง ซึ่งจะเป็นรูปธรรม และมีความชัดเจนในการต่อสู้ต่อปัญหาคอร์รัปชันมากขึ้นเพราะเรากำลังปฏิรูปเรื่องป้องกันปราบปรามคอร์รัปชัน

"ส่วนการติดตามการตรวจสอบการใช้งบประมาณที่ คสช.มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานั้น อยากเสนอให้ดำเนินการเหมือน กรณีการตรวจสอบโครงการไทยเข้มแข็งที่มีการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ และวิธีการอื่น เพื่อให้เห็นรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ รวมถึงความคืบหน้าเพื่อให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบเพราะคณะกรรมการที่จะรายงานต่อหัวหน้า คสช. เนื่องจากหัวหน้า คสช.คงไม่สามารถติดตามวงเงินและโครงการจำนวนมหาศาลนี้ได้ทั้งหมด ตอนที่เราเรียกร้องให้ทุกอย่างเข้าสู่ระบบงบประมาณปกติ เพราะมีการตรวจสอบ แต่วันนี้ เราไม่มีกระบวนการงบประมาณตามกระบวนการปกติ ดังนั้น คสช.ควรสร้างกระบวนการให้มีการตรวจสอบได้" นายอภิสิทธิ์ กล่าว

"อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ" หวัง "ปรองดอง"จะได้ผล ห่วงทำงบฯ 58 เรื่องใหญ่ เตือนต้องตรวจสอบได้ แนะเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บฯเหมือนไทยเข้มแข็ง 4 มิ.ย. 2557 12:19 4 มิ.ย. 2557 13:29 ไทยรัฐ