Thairath Logo
กีฬา

คึกเป็นพิเศษ

Share :

นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติใน จ.ภูเก็ต เดินออกมาเที่ยวกันคลาคล่ำเต็มถนนในย่านการท่องเที่ยว ร้านรวงเปิดให้บริการคึกคักกว่าทุกวัน หลังจากที่ คสช.มีประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวใน 3 พื้นที่ พัทยา เกาะสมุย และภูเก็ต.

อ่านเพิ่มเติม...
คึกเป็นพิเศษนักท่องเที่ยวภูเก็ตพัทยาสมุย