ข่าว

วิดีโอ

คสช.ปลดล็อกกลั่นกรอง รง.4

ลงทุนแสนล้านรับอานิสงส์-โซลาร์รูฟท็อปนำร่อง

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ.ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้นโยบายต่อกระทรวงอุตสาหกรรมให้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ที่มีกำลังการผลิตไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ หรือ 1 เมกะวัตต์ ไม่ต้องเข้าข่ายโรงงานอุตสาหกรรมและไม่ต้องยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) จะทำให้มีการเดินหน้าลงทุนโซลาร์รูฟท็อปอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะตามบ้านพักอาศัย

ทั้งนี้ เบื้องต้นได้มีการขออนุญาตเข้ามาที่ กรอ.จำนวน 104 ราย กำลังการผลิตรวม 3,317 กิโลวัตต์ หรือ 3.3 เมกะวัตต์ส่วนใหญ่เป็นโซลาร์รูฟท็อปกลุ่มติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัยกำลังการผลิตไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ และบางส่วนเป็นกลุ่มติดตั้งบนอาคารโรงงานอุตสาหกรรม และเมื่อไม่จำเป็นต้องขอ รง.4 ก็ไม่ต้องติดขัดเรื่องผังเมืองของกระทรวงมหาดไทย แต่อาจต้องดูเรื่องของกฎหมายควบคุมอาคารถ้าน้ำหนักของแผงโซลาร์เซลล์ ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านไม่หนักเกินกว่าที่สภาพหลังคาบ้านจะรองรับได้ก็สามารถติดตั้งได้ทันที แต่หากมีน้ำหนักที่มากกว่าหลังคาบ้านก็ควรมีวิศวกรเข้าไปตรวจสอบก่อน เพื่อความปลอดภัย

“ขณะนี้มีเรื่องที่ผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ทั้งประเทศ ในทุกกิจการตกค้างอยู่ที่กรอ.290 เรื่อง มีวงเงินลงทุนรวม 136,000 ล้านบาท”

นายณัฐพลกล่าวว่า แต่จากการปรับกระบวนการออกใบ รง.4 ที่ คสช.ได้ให้เป้าหมายมาว่าต้องออกใบอนุญาตได้ภายใน 30 วัน โดย กรอ.จะเปิดให้มีคณะบุคคลที่ 3 หรือบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมให้มาร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ กรอ. หรือเติร์ดปาร์ตี้ ที่จะเข้ามาดูแลรวบรวบและรับรองเอกสารให้ผู้ประกอบการก่อนที่จะยื่นขออนุญาตมาที่ กรอ. ก็คาดว่าจะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อระยะเวลาในการที่จะได้รับใบอนุญาตที่ชัดเจนว่าจะสามารถได้ใบ รง.4 ภายใน 30 วันนับแต่วันยื่นขอรับ ก็จะทำให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นและเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนได้ระดับหนึ่ง.

4 มิ.ย. 2557 04:18 4 มิ.ย. 2557 04:18 ไทยรัฐ